liste
liste1

MEB 2014 PYBS sınav saatinde değişikliğe gitti

Eklenme Tarihi : 20.06.2014 | Okunma Sayısı : 1107 | Kategori : DİĞER

Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında yürütülmekte olan sınavlardan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS), 22 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olup, sınav baklama saati 10.00 yerine 14.00 olarak değiştirilmiştir.

Anılan sınav evrakının basımı aşaması tamamlandığından, sınav başlama saati, güvenlik kutusu ve sınav evrakı üzerinde 10.00 olarak yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler için hazırlanan sınav giriş belgesi üzerinde de sınav başlama saati 10.00 olarak yazmaktadır. Sınav başlama saati ile ilgili bu husus dikkate alınmayacaktır.

22 Haziran 2014 Pazar günü 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. smıf öğrencilerinin katılacağı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları (PYBS) yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile saat 14.00'de yapılacaktır.

Bu sebeple;

A- II ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler aşağıda yer almaktadır:

1. Sınav öncesi, sınav uygulaması ve sınav sonrası aşamalarda güvenlik önlemlerinin alınması için, emniyet görevlileri ile gerekli iş birliği yapılacaktır.

2. Sınav evrakının saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında, emniyet müdürlükleri ile iş birliği yapılarak evrakın bulunduğu süre boyunca saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve kapısının kontrol altında tutulması nöbet uygulaması yapılarak sağlanacaktır.

3. Sınav evrakının saklama merkezlerinden sınav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır.

4. Sınav yapılacak okullara, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, eğitim uzmanı veya maarif müfettişlerinden bir kişi "Bina Sınav Sorumlusu" olarak görevlendirilecektir. Bina sınav sorumluları görevli oldukları binalarda sınavın usulüne uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alarak, sınavdan sonra hazırlayacakları raporları il sınav koordinasyon kumluna ileteceklerdir. II sınav koordinasyon kurulunca incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar etg_sinav@MEB.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

5. Sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin asıl görev yaptıkları okulların dışındaki okullarda görevlendirilmelerine özen gösterilecektir.

6. Sınav öncesinde, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bina sınav görevlileri ve okul müdürlüklerinde yapılacak toplantılara gerekli önem verilecek bütün ilgililerin toplantılara katılmaları sağlanacaktır.

7. Sınav başvurusundan sonra naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren, başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan, ailesi mevsimlik işçi ve/veya tarım işçisi olarak çalışan ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri (RAM) tarafından sisteme İşlenemeyen smavda özel hizmet alması gereken öğrencilerden sınava girme talebinde bulunanların durumları, milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, söz konusu öğrencilerin, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında, evde veya hastanede gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin, cevap kağıtları öğrenci bilgileri kodlanmadan boş olarak gönderileceğinden öğrenci bilgilerinin yazılması ve kodlanması hususlarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

B- Öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler aşağıda yer almaktadır:

1. E-okul sisteminden alman fotoğraflı sınav giriş belgesi onaylanarak öğrencilere teslim edilecektir. Sınav giriş belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisi verilecektir.

2. Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılacaktır.

Ç- Sınavın yapılacağı okul müdürlükleri tarafından:

1. Öğrencilere ve velilere sınavla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

2. Smavda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır. Ancak, yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulunduran öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

3. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 13.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen smav yapılacak salonlara alınacaktır.

4. Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin smav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

5. Smav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise smav salonu terk edilmeyecektir. Sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerin oldukları salonlar hariç, sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az iki öğrencinin kalması sağlanacaktır.

6. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sınav merkezlerine e-posta yoluyla gönderilecek olan "Smavda Dikkat Edilecek Hususlar" dokümanında yer alan maddelere titizlikle uyulacaktır. Söz konusu hükümlere uyulmadığı takdirde hukuki sorumluluk ilgililere ait olacaktır.

7. Soru kitapçıkları sınav bitiminde, Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınav bittikten 1 (bir) saat sonra isteyen öğrencilere soru kitapçıkları verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

C- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile ilgili dikkat edilecek hususlar aşağıda yer almaktadır:

1. Sınavda özel hizmete ihtiyacı olan öğrencilerimizin sınava girecekleri merkezlerde, Ölçme, Değerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il/ilçelerde milli eğitim müdürlükleri, rehberlik araştırma merkezleri müdürlükleri (RAM) ile birlikte her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna ve sınav uygulamalarında alınacak sınav tedbirlerine yönelik okuyucu/kodlayıcılarm bilgilendirilmelerine ve sınav uygulamalarında bu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamasına dikkat edilecektir.

2. Sınavlarda engelli öğrenciler için sınav tedbiri kapsamında görevlendirilecek kodlayıcı ve okuyucu öğretmenler, öğrencinin engeli dikkate alınarak, matematik dili okumayı bilen ve öğrencinin okuduğu yabancı dile uygun alanlardan seçilecektir.

3. işitme engelliler okullarında öğrencilerin sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için işaret dili bilen öğretmenlerin görevlendirilmesine dikkat edilecektir.

4. Öğrencilerin engelleri sebebiyle sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir.

5. Sınavda özel hizmet alması gerektirecek öğrencilere verilecek destek ve hizmetler için "Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'nun 8' nci maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.

Sınavlarla ilgili tüm bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.ir internet sayfasında sürekli olarak yayımlanacaktır. Adayların, velilerin ve okul yöneticilerinin anılan internet sayfasını takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda "MEB İLETİŞİM MERKEZİ-ALO 147" hattına başvurmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden, gerekli tedbirlerin alınarak zamanında yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Nabi AVCI / Milli Eğitim Bakanı

SON EKLENEN YAZILAR
KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ KURS PLANIANA DİLDE İLETİŞİM KURS PLANI12. sınıf Nesne tabanlı programlama 1. dönem 2. yazılı soruları 2017 - 201810. sınıf programlama temelleri 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 201810. sınıf paket programlar 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 2018
11. Sınıf Web tasarımı ve programlama 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 201811. Sınıf Veritabanı Organizasyonu 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 2018Derslerde Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyım2017 - 2018 Web tasarımı ve programlama BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Veritabanı Organizasyonu BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Temel Elektronik ve Ölçme BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Bilişim Teknik Resmi BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Programlama Temelleri BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Paket Programlar BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Grafik ve Animasyon BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Bilişim Teknolojilerinin Temelleri BEP Yıllık PlanıNesne Tabanlı Programlama 1. dönem 1. yazılı (3 saatlik)İnternet programcılığı 1. dönem 1. yazılı 2017 - 20182017 - 2018 Paket programlar yıllık planı2017 - 2018 Nesne tabanlı programlama yıllık planı ( 3 saatlik )
2017 - 2018 Programlama temelleri yıllık planı ( 3 ve 4 saatlik )2017 - 2018 Temel elektronik ve ölçme yıllık planı2017 - 2018 Veritabanı organizasyonu yıllık planı ( 2 - 3 saatlik )2017 - 2018 Web tasarımı ve programlama yıllık planı ( 10 - 12 saatlik )2017 - 2018 Mesleki yabancı dil yıllık planı

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, fatih(at)ilketkinlik.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

üst