×
liste
liste1

8. Sınıf Ses, Sıvıların Basıncı, Kalıtım, Mitoz - Mayoz Bölünme, Üreme, Isı, Basınç, Asit ve Bazlar, Ametaller, Periyodik Tablo, Mutasyon Modifikasyon, DNA, Gen Genetik, Kimyasal Bağlar ile İlgili Şiirler

Ekleyen: ilketkinlik | Okunma Sayısı: 12984

SES
Hava ile titreşir
Dalgalar şeklinde yayılır
Kulağımızla duyulur
Bunun adına ses denir

 

Sesin yüksekliği inceliği ve kalınlığıdır
İncelk ve kalınlık frekansla alakalıdır
Frekans yüksekse sese ince ses denir
Frekansı düşük olanlar  kalın diye adlandırılır

 

Kalın sese PES dediler
İnce seseTİZ dediler
Şiddetli sesler
Genlikle alakalı dediler.

 

Frekans birimi HERTZ dir
Ses düzeyi DESİBEL dir
İkisinin de değeririni
Ölçen alet bellidir

 

YOĞUNLUK
Sıvılarda basıncı bilmek gerek
Kütleyi ve hacmi öğrenmek gerek
Bunu bilirsek eğer
Buluruz yoğunluğu "m"yi "V" ye bölerek

 

KALDIRMA KUVVETİ
Kimi su yüzeyinde
Kimi su içerisinse
Farklı derinlikte
Suyun dibinde

 

UÇAN BALONLAR
Uygular mı kaldırma kuvveti gazlar
Küçükken oynadığımız uçan balonlar
Anladınız mı şimdi arkadaşlar
Gazlar da kaldırma kuvveti uygular

 

KALITIM
Dilini yuvarlıyorsa
Kulağı ayrıksa
Gözün kahve rengiyse
Baskın geni taşıyorsun işte

 

Kalıtsal özellik taşır
Kromozomda bulunur
Bütün özelliklerimiz
Hep ondan sorulur

 

MİTOZ
Hücreler bölünüyor
Yenileri meydana geliyor
Mitoz yardımcı oluyor
İnsanlar büyüyüp gelişiyor

 

VEJETATİF ÜREME
Bitki dallarını keselim
Vejetetif üremeyi görelim
Gül, söğüt Begonya
Böyle ürer bilelim

 

ISI ENERJİSİ
Isı birtür enerjidir
Sıcaklık ortalama değeridir
Bunun en güzel örneği
Termometredeki değeri

 

Isı enerjisine sahip suya
Attık bir buz parçası daha
Başladı hemen erime
Oldu şeklinde bir küçülme

 

Maddenin erirken aldığı ısı
Bilinir erime ısısı adıyla
Erime ısısı farklıdır her maddede
Ayırt edici bir özelliktir bu nedenle

 

Erimeyle terstir donma
Madde geçer sıvıdan katıya
Isı kaybeder aynı zamanda
Donma ısısı denir bu ısıya

 

SERT SULAR
Benim adım sert sudur
Kalsiyum ve magnezyum boldur
Halk arasında adım
Kireçli su olarak duyulurum

 

Sertliğimi gidermek istersen
Sodyum reçinesi kullanırsın
Klor' u bana atarak
Mikroplardan arıtırsın

 

Çamaşırlar grileşmişse
Bardaklar matlaşmıssa
Lavabado kalıntı varsa
Sert su sizin suyunuzda

 

BELİRTEÇ
Belirlemek istiyorsan asidi bazı
Kullan belirteci ayracı
Oluyorsa mavi kırmızı
Anlamışsındır asidi bazı

 

ASİTLER VE BAZLAR
Ekşi tat alınca
Asit gelir aklıma
Acı tadınca
Baz gelir aklıma

 

Turnusol kağıdında
Mavi renge girdi
Kayganlık hissi verdi
Bazikliğini gösterdi

 

Limon, Sirke, ekşi elma
Asidik özelik gösterir dendi
Baz özelliği gösterenler ise
Çamaşır suyu, sabun dendi

 

AMETALLER
Üç haldeyim oda sıcaklığında
Dönüşemem tel ve levhaya
Gösteririm Ametal özelliği
İletemem ben elektriği

 

Alırım hep elektronu
Gösteririm özellikle anyonu
Görürsünüz beni eksi yüklü
Oluştururum bileşiğimi

 

KİMYASAL TEPKİMELER
Kimyasal tepkimeler
Yeni maddeler ürettiler
Özelliklerini kaybedince
OLuştu değişik bir madde

 

PERİYODİK TABLO
Periyot yatay sıralardır
Yedi onların sayısıdır
Elementin Periyot numrası
Katman sayısının aynısıdır

 

Dikey sıralara grup denir
Bunların toplamı on sekizdir
"A ve "B" grubu diye ayrılır
Toplam sekiz Agrubu vardır

 

Eğer bulmak istiyorsak
Elementlerin gruplarını
Bilmeliyiz son katmanındaki
Elektron sayısını.

 

Varsa son katmanında üç, iki, bir
Bu element  kesin metaldir
Kararlı hale gelmek için
Son katmandan elektron verir

 

Son katmanında beş ,altı, yedi
Bu element ametaldir dendi
Kararlı hale gelmek için
Elektron alması gerekli

 

PERİYODİK CETVEL
Elementlerdir adımız
Belirli gruplara ayrılırız
Periyodik tablomuza
Düzenle toplanırız

 

Dizmişler bizi sıraya
Sayı vermişler tabloya

 

CİVAYI BULALIM
Bilmece soruyorum bilemce
Biliverirsin hemence
Anladıysan eğer konuyu
Vız gelir sana bu soru

 

Sıvıyım oda sıcaklığında
Akar gibiyim birazda
Gösteririm metal özelliği
İyi iletirim elektriği

 

Veririrm hep elektronu
Gösteririm özellikler katyonu
Parlak ve akıcıyım
Oluştururum bazen alaşım

 

Cevap oldukça zor ama
Isıyda ilettiğimi unutma
Ve de bulunurum 6. periyotta
Al sana cevap : CİVA

 

PERİYODİK SİSTEM
Periyodik tabloda
Bulunur metal ametal
Periyotla grup numarası
Ayırır elementleri
Elementlerin adları
Sıralanır ayrı ayrı

 

YÜZME BATMA
Yoğun ise cisim sıvıdan
Batar suyun dibine kadar
Az yoğun ise cisim sıvıdan
Yüzer hiç durmadan

 

BASINÇ
Kuvvet bölü yüzey diye
Paskal basınç birimidir
Birim yüzeye dik olarak
Etki eden kuvvettir
Katılar uygulanan kuvveti
Her yönde iletir

 

Basınç yüzey alanıyla
Daima ters orantılıdır
Yüzey alanı büyükse
Basınç azalır
Yüzey alanı küçültülürse
Basınç artırılır

 

Bıçağın düz tarafıyla
Elma daha iyi kesilir
Bir iğneyle kumaşlar
Daha kolay dikilir
Bu olaylar da yüzey alanının
En güzel örnekleridir

 

Basınç vardır sıvılarda da
Sıvılar basıncı iletir her yönde
Bağlıdır sıvının yğunluğuna
Derinliğe ve yerçekimine
Ama bağlı değildir kabın şekline
Kabın genişliğine ve sıvının hacmine

 

Gazlarda da basınç var
Hava da bir kuvvet uygular
Açık hava basıncı bu kuvvettir
Buna atmsfer basıncı da denir
Atmosfer basıncı ölçülür barometreyle
Bunu öğrendik Toriçelli deneyi ile

 

BASINÇ
Sıvıların basıncı
Dderinliğe bağlı
Katıların ki ise
Yüzey alanına bağlı

 

BASINÇ
Kuvvet bölü yüzeydir
Pascal basın birimidir
Birim yüzeye dik olarak
Etki eden kuvvettir
Katılar uygulanan kuvveti
Uygulandığı yönde iletir

 

Basınç yüzey alanıyla
Daima ters orantılıdır
Yüzey alanı büyüdükçe
Basın azalır

 

Bıçağın Keskin kısmıyla
Elma daha iyi kesilir
Bir iğneyle kumaşlar
Daha iyi dikilir
Bu olaylarda Yüzey alanının
En açık örnekleridir

 

Basınç vardır sıvılarda da
Sıvılar basıncı iletir her yönde
Bağlıdır sıvının yoğunluğuna
Yüksekliğe ve yerçekimine
Doğru orantılıdır bu faktörlerle
Fakat bağlı değildir kabın şekline
Kabın genişliğine ve sıvı hacmine

 

Gazlarda da basınç var
Hava da bir kuvvet uygular
Açık havaa basıncı bu kuvvettir
Buna atmosfer basıncı da denir
Atmosfer basıncı ölçülür barometre ile
Bunu öğrendik Toriçelli deneyi ile

 

KİMYASAL BAĞLAR
Kimyasal bağ,
Ayrılır ikiye
Birisi kovalent
Birisi de iynik diye

 

Ametal ile ametal
Kovalent bağ yapar
Metal ile Ametal
İynik bağ yapar

 

Son yörüngede
Beş, altı yedi
Elektron hep eksikti
Bir metal Geldi
O eksiği giderdi

 

MUTASYON VE MODİFİKASYON
DNA' nın dizilimindeki deişiklikler mutasyondur
Üreme hücrelerinde olursa kalıcı olur
Bazı durumlar buna örnek verilebilir
Bunun nedenide ilaçlar ve zehirlerdir

 

Çevrenin etkisiyle değişikliklik Modifikasyondur
Beslenme , ısı ışık buna neden olur
Çuha çiçeği örnek verilebilir
Çünkü renginin değişmesine ısı sebebtir

 

MODİFİKASYON
Bronzlaşan tenler
Gelişen kaslar
Tüm bu değişimlere
Modifikasyon derler

 

ADAPTASYON
Nilüfer yaşar suda
Kutup ayısı kutupta
Kaktüs ise sıcakta
Çevreye her canlı uymakta

 

Kutupta ayılar
Denizde balıklar
Ortama uyuyorlar
Adapte oluyorlar

 

Zamanın ilk dilimleri
Devam eden değişimleri
Evrimdir bunun gerçeği
Darwin’in fikirleri

 

DARWİN
Darwine göre varyasyon var
Seleksiyonla elenir canlılar
Teorik bir düşüncedir
Söyledikleri şimdilik geçerlidir

 

MAYOZ  BÖLÜNME İLE
Mayoz bölünme ile,
Gerçekleşir üreme,
Üreme ile ,
Gerçekleşir çeşitlenme

 

Mayoz bölünme ile
2n iner n'ye
Dört hücre oluşur,
Mayoz bölünme ile.

 

DNA
Almışlar bir çift sarmal zincirini
Üstlerine takmışlar birer şekeri
Organik bazsız olur mu hiç DNA
Aralarına girmiş bir fosfat daha

 

Merak ederiz hepimiz DNA yı
Nasıl saklıyor bunca bilgiyi
Gelecekte çözecek bilim insanları
DNA nın bu gzili şifresini

 

DNA dır hücrenin yönetici molekülü
Yönetir tüm canlılık faaliyetlerini
Nükleotidtir Temel yapı birimi
Fosfat, şeker , baz oluşturur nükleotidi

 

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
Araştırır kalıtsal özellikleri
Değiştirir Gen dizilişlerini
Çok yeni bir bilim dalı
Genetik MÜhendisleri

 

Büyük hamleler yapmış
Modern biyoloji
Moleküler biyoloji

 

DNA
DNA'larımızın üzerinde
Bulunur genler
Tek tek kodlanmıştır
Kalıtsal özellikler

 

DNA'larımız yönetici moleküller
Herşeyimizi belirleyen genler
Hastalık, sağlık, üreme
DNA'larımızın içinde

 

FİLİZLENME VE TOMURCUKLANMA
Filizler gelişerek oluşturur
Yeni bir meyve
İşte size vejetatif üreme
Görülür soğanda filizlenme

 

Hidralarda oldu
Tomurcuklanma ile çoğalma
Tomurcuklanmaya örnektir
Deniz anasıi sünger, maya

 

HÜCRE BÖLÜNMESİ
Boyumun uzaması
Yaraların onarılması
Hepsinin nedeni
Hücre bölünmesi

 

Yenilenen hücre
Onarılan yara
Hücre bölünmesi
İle oluyor işte

 

GEN
Anneden aldım bir gen
Babadan aldım bir gen
İki gen birleşince
Oluyor yeni bir gen

 

HÜCRENİN HALİ
Hücre nedir biliyorum
Artık hepsini görüyorum
Hayvan hücresi böünüyor
Canlılar ürüyor ve büyüyor

 

MAYOZ BÖLÜNME
Görülüreşeyli üremede
Kromozom sayısı yarıya inme
Yani 2n den iner n' ye
Sonuçta oluşur dört hücre

 

Özelliğidir parça değişimi
Mitozdan farklı kılar
Değişince genleri
Çeşitlilik artar

 

Biri anneden biri babadan
Aynı büyüklük ve şekilde gelir
Aynı kalıtsal özelliklere sahip olan
Homolog kromozomlar denir

 

GENETİK HASTALIKLAR
X Kromozomu üzerinde
Çekinik genle taşınırlar
Sorarsanız bu ne diye
Genetik hastalıklar

 

Renk körlüğüdür biri
Ayıramaz kırmızı yeşili
Çekiniktir bunun geni
Genetik hastalıklar gibi

 

Bir diğeri hemofili
Kan pıhtılaşması engelli
Üretilemez pıtılaşma proteini
Kanın durmaması sebebi

 

Öbürü orak hücreli anemi
Alyuvar alır orak şeklini
Az taşır oksijeni
yine sebebi orak şekli

 

Down sendromu diğeri
Görülür zeka geriliği
Kromozom sayısı neydi ?
Buldum 46 yerine 47
Tıknaz  vücutlu kısa elli

 

MAYOZ BÖLÜNME
Mayoz bölünmedir bunun adı
Oluşan hücreler ana  hücreden farklı
Mitoz bölünme ile vardır farkları
Bu da moyuzun üreme hücrelerinde olması

 

Kromozon sayısı iner yarıya
Dört hücre oluşur sonucunda
Eşey hücrelerinde görülen bu olayda
Parça değişimi görülür kromozomlarda

 

BÖLÜNME FARKLARI
Mayozla mitoz karşılaştırılırsa
Bir çok fark çıkar ortaya
Mayoz üremede mitoz büyümede
Sonunda oluşur mayozda 4 hücre


Parça değişim vardır
Mayoz bölünmede
Sperm ve yumurta oluşur
Mayoz bölünmede

• İlketkinlik Online Test Merkezi

• İlketkinlik Eğlence Merkezi

SON EKLENEN YAZILAR
Web tasarımı ve programlama 2. dönem 2. uygulama sınavı ve cevapları 2017 - 2018Veritabanı Organizasyonu 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2017 - 2018Güvenli İnternet Sunusu2018 MEB LGS Nitelikli okulların listesiDeğerler Eğitimi İle İlgili Özlü Sözler
KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ KURS PLANIANA DİLDE İLETİŞİM KURS PLANI12. sınıf Nesne tabanlı programlama 1. dönem 2. yazılı soruları 2017 - 201810. sınıf programlama temelleri 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 201810. sınıf paket programlar 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 2018
11. Sınıf Web tasarımı ve programlama 1. dönem 2. uygulama sınavı 2017 - 201811. Sınıf Veritabanı Organizasyonu 1. dönem 2. yazılı sınavı 2017 - 2018Derslerde Başarılı Olmak İçin Ne Yapmalıyım2017 - 2018 Web tasarımı ve programlama BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Veritabanı Organizasyonu BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Temel Elektronik ve Ölçme BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Bilişim Teknik Resmi BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Programlama Temelleri BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Paket Programlar BEP Yıllık Planı2017 - 2018 Grafik ve Animasyon BEP Yıllık Planı
2017 - 2018 Bilişim Teknolojilerinin Temelleri BEP Yıllık PlanıNesne Tabanlı Programlama 1. dönem 1. yazılı (3 saatlik)İnternet programcılığı 1. dönem 1. yazılı 2017 - 20182017 - 2018 Paket programlar yıllık planı2017 - 2018 Nesne tabanlı programlama yıllık planı ( 3 saatlik )

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, fatih(at)ilketkinlik.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

üst