liste
liste1

İlerlemenin Sınırı Yoktur, 20. Yüzyılda Meydana Gelen Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Konu Anlatımı

Ekleyen: ilketkinlik | Okunma Sayısı: 2307

İnsanlar, yaşamlarını devam ettirebilmek ve bu yaşamı kolaylaştırabilmek için ilk bilimsel adımlan tarihin ilk dönemlerinde atmışlardır. Hayvanlarla ilgili bilgiler, tabiattaki bitkiler ve otlardan yararlanma (yiyecek, ilaç vb. gibi), buldukları madenlerden yararlanma ilk buluş çabalarıdır. Eski çağlardaki icat ve buluşlar, insanların uzun çabalan ile uzun süreçte gerçekleşmiştir. İnsanlar arasındaki iletişimin hızlanması, buluş ve icatların yaygınlaşması bilimsel gelişmeleri de hızlandırmıştır.


20. ve 21. yüzyıllardaki gelişmelerle insan hayatı çok daha kolay yaşanır hâle gelmiştir. Ateşin kullanılması, tekerleğin icadı, matematik ve tıp bilgileri muhakkak ki çok önemlidir. Bu gelişmeler olmasaydı bugünkü bilim olmazdı. Ancak günümüzde meydana gelen bilimsel gelişmeleri takip etmek, neredeyse imkânsı* hâle gelmiştir. Yüzyılımızdaki İnternet, cep telefonu, kişisel bilgisayarlar, fiber optik, e-posta insan hayatını ve dünyayı etkileyen bazı önemli gelişmelerdendir.


20. Yüzyılda Meydana Gelen Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler
Nükleer Enerji: Maddenin en küçük birimi olan atomun parçalanması veya birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan enerji olup "atom enerjisi" de denir. Uranyum ve toryum, bu enerjinin ham maddesini oluşturur. Atom enerjisi ile ilgili ilk denemeler 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde başlamıştır. Dünyanın bu enerji ile ilk tanışması İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombalan ile olmuştur. Bu olaydan sonra çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ya da sakat kalmıştır.
Nükleer enerjinin daha çok barışçı amaçlarla kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu" kurulmuştur.


İletişim Teknolojisi: 19. yüzyılda elektrikli telgrafın icadı ile iletişim çağı başlamıştır. İletişim teknolojisindeki gelişmeler, her türlü bilginin bütün topluma hızlı bir şekilde yayılmasına yol açmıştır. Bugün dünyanın neresinde olunursa olunsun, istenilen kişi ile iletişim sağlanabilmektedir. Görüntülü telefon, yüksek teknik özelliklere sahip gelişmiş televizyon, faks, optik diskler vb. yeni iletişim aletleri gelişmiş bir iletişim şebekesini oluşturmuştur. 1970'li yılların başında yalnızca belli merkezlerde kullanılan bilgisayarlar şimdi her yerde kullanılabilir duruma geldi.


Günümüzde, üzerine elektronik kalemle yazı yazılabilen düz ekranlı bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. Bugün her türlü bilgi bilgisayarlar aracılığıyla İnternet ağı üzerinden dünyanın her yerine kısa sürede aktarı-labilmektedir.


Uzayın Keşfi: Uzay, sonsuz boşluk olarak tanımlanır. Bu boşlukta yıldız, gezegen, güneş ve daha birçok gök cismi yer alır. Gök cisimlerinin bir kısmı gökyüzüne bakıldığında görülebilir, bir kısmı ise teleskop denilen aletle görülebilir. İnsanoğlu ilk çağlardan beri bu gezegenlere ulaşmayı hayal etti. Bu hayal 18. yüzyılın sonlarına doğru daha da güç-lendı. Sıvı yakıtlı motorların bulunması ile uçaklar, ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Hava yolu ulaşımı, zaman ve uzaklıkları kısalttı. 20. yüzyılda oldukça hızlı uçabilen uçaklar yapıldı. Yüzyılın sonlarına doğru roketler kullanılarak aya gidilebileceği düşüncesi ortaya atıldı. Alman. Rus ve Amerikalı bilim adamları çalışmalarında kullanılacak roketleri geliştirme yarışına girdiler. 1957 yılında Stupnik adlı uzay aracı, Ruslar tarafından dünya yörüngesine yerleştirildi. Böylece Uzay Çağı başlamış oldu. 1969'da Amerikalı astronot Neil Amstrong aya ayak bastı.Ulaşım Teknolojileri: 20. yüzyılda çeşitli alanlarda sağlanan gelişmeler, ulaşım alanındaki teknolojilerde de görülmüştür. Buna bağlı olarak kara, demir ve hava yollarında ulaşımı gerçekleştiren araçlarda büyük gelişmeler olmuştur. Kara yolu ağının gelişmesi, motorlu taşıtların modernleşmesi ve yaygınlaşması Özellikle ülkelerde günlük yaşamı büyük ölçüde etkilemiştir. Gerek kent içi ulaşım gerekse merkez ile banliyöler arasındaki toplu taşımacılık sorununa köklü bir çözüm getirilmiştir. Bunun için toplu taşıma sistemleri geliştirilmiştir. Bunların başında da metro gelmektedir. Ülkemizde de özellikle kent içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla metro çalışmalarına hız verilmiştir. Günümüzde hızlı trenlerin ortaya çıkışı demir yoluna olan ilgiyi artırmıştır.


Uzayın keşfi ile insanoğlunun hayatında önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:
-  Uzay bilimi demek olan astronomi, sadece gözlemlere dayalı iken deneysel bir bilim hâline geldi.
- Gezegenler ve gök cisimleri ile ilgili daha gerçekçi bilgiler elde edildi.
-  Uzaydan çekilen fotoğraflarla dünyanın gerçek boyutları ölçüldü.
-   Uydu fotoğraflarından yararlanılarak meteorolijide hava tahminleri doğru olarak yapılmaya başladı.
-  İletişim ve ulaşım teknolojilerinde büyük gelişme ve kolaylık sağlandı.


 
20. yüzyılın başlarında sadece bir spor olan havacılık, II. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişme göstermiştir. Uzun mesafelerde yolcu taşımak uçağı en önemli ulaşım aracı hâline getirmiştir.


20. yüzyılın ortalarına doğru deniz taşımacığına olan talebin artması bu alanda da teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır.


Nanoteknoloji: Dünyada bulunan gözle göremediğimiz kadar küçük mikro cisimleri incelemektedir.
Nanoteknolojinin Kullanım Alanları Endüstriyel Alanda: Mikro sensörlerin, mikro makinelerin, otoelektronik elemanların imalatı ve uygun şekilde bir araya getirilmesi.


Sağlık Alanında Mikro cerrahide (göz, beyin vb.}, bilimsel araştırmalarda, mikro organizmaların taşınması alanlarında kullanılmaktadır.


Nanoteknoloji. atomların tek tek kullanılarak yalnızca çalışabilen değil iş gören, makro dünyada olmayan niteliklere sahip aygıtların üretilmesi ve kullanılmasını amaçlayan bir alandır. Türkceye, "molekuler üretim" diye çevrilebilecek nano teknoloji kavramı, son yıllarda adından çokça söz ettirmektedir.


Gen Teknolojisi:
Gen bilimleri ve biyoteknolojide yaşanan olağanüstü gelişmeler, toplumların hayatını derinden etkilemekte ve geleceği bugünden şekillendirmektedir. Dünyada gen teknoloji çalışmaları İnsan sağlığı (genetik hastalıkların önlenmesi ve tedavisi) bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarının iyileştirilmesi ve verimin arttırılması, biyo-teknolojik aşıların üretilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amaçları için yürütülmektedir.


Bilim toplumlarındaki biyo-teknoloji ve gen teknolojileri alanlarındaki baş döndürücü hızdaki araştırma ve uygulamalar, başta kanser, diyabet, hepatit, böbrek yetmezliği gibi yaygın hastalıkların tedavisinde, alternatifi olmayan İlaçlar konusunda, yapay doku ve organ üretimi gibi konularda sonuç ve beklentileri kapsamaktadır."GPS" Nedir?
Global Positioning Sistem olarak açılımı olan uydu bazlı navigasyon sistemine verilen addır.
GPS'in kullanıldığı alanları şöyle sıralayabiliriz:- Yeni gidilmiş herhangi bir şehir veya arazide kaybolmamak için kullanılır.
-  Mühendislik, kadastro, madenî, askeri ve deniz haritaları üzerindeki herhangi bir nokta veya bölgeyi bulmak için kullanılır.
-  Gidilecek noktaya ne kadar uzaklık ne kadar süre kaldığı, maksimum ve ortalama hız bilgileri öğrenilebilir.

• İlketkinlik Online Test Merkezi

• İlketkinlik Eğlence Merkezi

SON EKLENEN YAZILAR
1. Sınıf Türkçe satır sonuna sığmayan kelimeler2. Sınıf Türkçe Balonlar Metni Okuduğunu Anlama10. Sınıf Temel Elektronik ve Ölçme 2. Dönem 1. Yazılı Soruları10. Sınıf Bilişim Teknik Resmi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı11. Sınıf Web Tasarım ve Programlama 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
Analitik düzlemde nokta, doğrunun eğimi ve denklemi test soruları - 62 SoruBir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, paralel iki doğru arasındaki uzaklık test sorularıBir doğrunun grafiği, iki doğrunun birbirine göre durumları test soruları ve konu anlatımıBir doğrunun eğimi ve eğim açısı, doğrunun denklemi, özel doğru denklemleri örnekli konu anlatımı10. Sınıf Paket Programlar 2. Dönem 1. Uygulama Sınavı Soruları ve Cevapları
Üçgenin ağırlık merkezi, analitik düzlem çözümlü test soruları - 20 SoruAnalitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, üçgenin ağırlık merkezi ile ilgili test soruları ve özet konu anlatımıBağımsız olaylar, koşullu olasılık, sonsuz örnek uzay çözümlü test soruları10. Sınıf Bilişim Teknolojilerinin Temelleri 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları10. Sınıf Programlama Temelleri 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
11. Sınıf Grafik ve Animasyon 2. Dönem 1. Uygulama Sınavı ve CevaplarıFonksiyonlar konusu üniversite sınavında çıkmış sorular - 21 SoruFonksiyonlar konusuyla ilgili test soruları - 54 SoruArtan ve Azalan Fonksiyonlar, Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Noktalarıyla İlgili SorularFonksiyonların bileşkesi alıştırma soruları - 14 Soru
Kombinasyon, faktöryel, permütasyon, binom açılımı, olasılık ile ilgili test soruları - 95 SoruKoşullu olasılık, bağımsız olaylar, sonsuz örnek uzayıyla ilgili sorular - 28 SoruBinom açılımıyla ilgili sorular ve özet konu anlatımı - 17 SoruFonksiyonların bileşkesiyle ilgili sorular - 16 SoruBir fonksiyonun tersiyle ilgili sorular - 14 Soru

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, fatih(at)ilketkinlik.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.

Üst

Sözlük
  • dictionary
  • sözlük
  • İngilizce Türkçe Sözlük

Sayfa üzerindeki bir kelimeye çift tıkla yada bir kelime yaz:

Powered by DictionaryBox