Blog ne / nedir | 1849

TUS sonucuna göre Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T Puanı), Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K Puanı) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri için Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A Puanı) hesaplanmaktadır.

Bu puan türlerinin hesaplanmasında, öncelikle adayların TTBT ve KTBT'deki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı toplanmakta, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak TTBT ve KTBT ham puanları (net sayıları) elde edilmektedir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir. Aşağıda verilen tablodaki ağırlık katsayıları kullanılarak adayların T, K ve A Puanları hesaplanmaktadır. A Puanı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından sözleşmeli aile hekimlerinin yerleştirilmesinde kullanılmakta ve sadece bu puanın hesaplanmasını isteyen adaylar için hesaplanmaktadır.

tus puanı hesaplaması nasıl yapılır

Tıp dışı meslek mensupları (biyokimya, eczacılık, kimya ve veteriner) için tabloda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak sadece T Puanı hesaplanmaktadır.

STS'de adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanıp doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilmektedir. Bu ham puanlar 100 üzerinden puanlara dönüştürülerek adayların ilgili aşama için STS puanları oluşturulmaktadır. Tıp Doktorluğu alanından sınavın 1. Aşamasına giren adayların STS 1. Aşama Puanı, 2. Aşamasına giren adayların STS 2. Aşama Puanı hesaplanmaktadır.

Menu