Blog ne / nedir | 1065

TUS; ülkemizde ÖSYM tarafından 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Tıp ve tıp dışı meslek mensubu olup alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların girdiği bir sınavdır. Adaylar, TUS'ta başarılı olup uzmanlık eğitimini tamamladıkları takdirde sağlık kurumlarında uzman doktor olarak görev
alabilmektedirler.

TUS'a tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olanlar ya da bu alanlarda eğitime devam edenler başvurabilir. Adayların Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya ve biyokimya bölümü, kimya yüksekokulu, eczacılık fakültesi, eczacılık yüksekokulu ve veteriner fakültesinden mezun olmaları gerekmektedir. Tıp dışı meslek mensupları yalnız kendileri için belirlenen tıp fakültesi dışı kontenjanlara yerleştirilebilirler. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirlenmiş kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleştirilebilir.

TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği de aranmaktadır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin herhangi birinden Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavlardan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan, 100 üzerinden en az 50 puan almış olma ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.

Seviye Tespit Sınavı (STS), yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulunun kararları uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Tıp Doktorluğu alanında başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar için uygulanmaktadır. Yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adaylar, sınava (1. Aşama ve/veya 2. Aşama) başvurabilmektedirler.

STS, 1. Aşama ve 2. Aşama olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. STS'nin her iki aşaması da 120 sorudan oluşmakta ve her oturum için 150 dakika süre verilmektedir. STS 1. Aşama Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji alanlarından, STS 2. Aşama Dâhiliye, Pediatri, Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarından olmak üzere toplamda 11 farklı alandan oluşan sınav hem temel tıp bilgilerini hem de tıbbi kavram ve hastalıkların değerlendirilmesine yönelik bilgileri ölçmektedir. Adayların bu iki teste verdikleri cevaplar değerlendirilerek 1. Aşama Puanı (T Puanı) ve 2. Aşama Puanı (K Puanı) hesaplanmaktadır.

Sınavda uygulanacak testlerdeki alanlar ile testteki soru sayıları Tablo 1'de verilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Diploma Denklik Belgesi düzenlenebilmesi için Tıp Doktorluğu alanında STS'nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmeleri ve sınavın her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan almaları gerekmektedir. Başarılı olan adaylar adına klinik pratik yapma kararı yoksa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Diploma Denklik Belgesi verilmektedir.

TUS ve STS sınavlarının kapsamları 2020

Menu