Blog ne / nedir | 2203

Sözlük anlamı 'Bağlantı' olan angajman askeri anlamda 'tehdide karşı verilecek askeri tepkinin şartları' anlamında kullanılmaktadır.

Angajman kuralları askeri operasyonların siyasi ve hukuki boyutlarını izah eden metinlerdir. Bir başka deyişle, yetkili bir otorite tarafından çıkarılan ve askeri kuvvetlerin hedeflerini yerine getirirken tabi olacakları kuralları ve sınırları çizen direktiflerdir.

Angajman kuralları ulusal askeri doktrinlerde, tamamlayıcı (yardımcı) emirler, dağıtım emirleri, harekât planları, yürürlükteki direktifler de dâhil olmak üzere çeşitli şekillerde görülür. Bu direktifler, kuvvet kullanımı konusunda yetkilendirme ve sınırlandırmalar içerir. 

Bu kurallar barış ve savaş zamanları için ayrı ayrı düzenleniyor. Örneğin angajman kuralları, askeri birliklerin nasıl konumlandırılacağından operasyonlarda kullanacakları merminin kalibresine ya da taciz ateşlerine nasıl cevap verileceğinden uyarı ateşlerinin nasıl olacağına kadar ince ayrıntıları düzenler.

Angajman kuralları geniş anlamda diplomaside tarafların ilişkilerini yürütürken kullandıkları prosedürleri ifade eder. Askeri anlamda tehdite karşı askeri tepkinin şartlarını belirler.

Menu