Asit yağmurları, etkileri, etkilerini azaltma yolları

Ev ve işyerlerinde fosil yakıtların kullanılması sonucunda açığa çıkan baca gazları, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları hava kirliliğine sebep olur. Hava kirliliğine sebep olan başlıca gazlar, karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) tir. Bu gazlar atmosferde çeşitli değişimlere uğrayarak zaman zaman rüzgarında etkisiyle çok uzaklara taşınabilmekte, bulutlardaki su buharı ve diğer maddelerle tepkimeye girerek sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi maddelerin oluşumuna yol açmaktadır. Asidik özellik taşıyan bu gazlar, bulut oluşturduğunda yağan yağmur asit yağmuru olarak adlandırılır.

Asit yağmurları;

Ormandaki ağaçların ve bitkilerin yok olmasına neden olur.

Deniz, göl ve nehirlerdeki canlı yaşamını etkiler, balıkların ölümüne sebep olur.

Dışarıda çalışan araçların, otomobillerin vb. kaportasını zamanla tahrip eder.

Tarihi eserlere zarar verir.

Toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkileyebilir.

Şehirlerde özellikle anıt, heykel ve kireç taşı ya da mermerden yapılmış binalarda etkilerini gösterir.

Asit yağmurlarının etkilerini azaltmak için;

Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.

Yakacak olarak endüstride havayı daha az kirleten doğalgaz gibi kükürt ve azot içermeyen temiz yakıtlar tercih edilmelidir.

Motorlu taşıtların bakımı zamanında yapılmalıdır.

Güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralleri gibi temiz enerji kaynakları kullanılmalıdır.

Çevremizin ağaçlandırılması esnasında kışın yaprak döken bitkiler tercih edilmemelidir.

Menu