Blog ne / nedir | 1437

Bir mekân parçasının, bölge özelliğine sahip olabilmesi için, o mekânda belirli olaylar arasında benzerliğin ve karşılıklı ilişkilerin olması gerekmektedir. Eğer bir mekân parçası üzerindeki olaylar arasında karşılıklı neden sonuç ilişkisi bulunmuyorsa o mekân parçası bir bölge özelliği taşımaz.

BÖLGE SINIRLARI NASIL ÇİZİLİR?

Fiziki özelliklerine göre bölgeler oluşturulurken yapılan coğrafi gözlem ve incelemeler dikkate alınır. Ancak beşeri ve ekonomik özelliklerine göre bölgelerin oluşturulmasında istatistikî verilerin büyük önemi vardır. Örneğin yoğun nüfuslu bölgelerin sınırları çizilirken TÜİK verilerinden yararlanmamız gerekir.

BÖLGE SINIRLARI DEĞİŞİR Mİ?

Fiziki özelliklerine göre oluşturulmuş bölgelerin özellikleri çabucak değişmeyeceğinden, bu bölgelerin sınırları da uzun yıllar boyunca değişmez. Ancak beşeri ve ekonomik özelliklerine göre oluşturulan bölgede meydana gelecek küçük bir değişme bile sınırların yeniden çizilmesine sebep olur. Örneğin, daha önce işletmeye açılmamış bir madenin, işletmeye açılması, o maden bölgesinin sınırlarının değiştirilmesini zorunlu kılar. Ayrıca, ülkeler arasında askeri, siyasi ya da ekonomik nedenlerle kurulan birlikler,yeni üye ülke katılımı ile sınırlarını genişletebilir ya da birliğin dağılması, bölgenin ortadan kalkmasına sebep olabilir.

Bölgelerin sınırları, sürekli olarak sabit değildir. Bölge sınırları oluşturulurken, fiziki ve beşeri bazı faktörler dikkate alınır. Bunlar;

a) Fiziki Faktörler:

  • İklim
  • Yeryüzü şekilleri
  • Doğal bitki örtüleri

b) Beşeri Faktörler:

  • Nüfus Yoğunluğu
  • Yerleşim Özellikleri
  • Ekonomik Özellikleri

Bu faktörlerden, fiziki faktörlerde, değişim süreci daha uzunken beşeri faktörlerin değişim süreci daha kısa sürelidir.

Menu