Çevre kirliliğini önlemede alınması gereken bazı önlemler

Organik tarım uygulamasına geçilmelidir.

Erozyon önlenmelidir.

Kimyasal gübre ve ilaç kullanımı sınırlandırılmalıdır.

Tarım, sanayi ve şehir atıkları arıtılarak sulara bırakılmalıdır.

Deniz kazaları ve sızıntılar engellenmelidir.

Gereksiz su kullanımı engellenmelidir.

"Canlılar dünyasında, özellikle memeliler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hiç akıldan çıkarmayalım ki çevreyi alabildiğince kirletişimizle, dünyanın yabanıl yörelerini umursamazca yok edişimizle, nüfumuzun aşırı artışıyla, saldıganlığımız ve aç gözlülüğümüzle doğamazı yakıp yıkmayı sürdürürsek en büyük tehlikeyle karşı karşı kalacak memeli İNSAN olacaktır"

James MİTCHELL

Sanayi ve yerleşim alanlarında kaliteli yakıt kullanılmalıdır.

Şehirlerde yeşil alanlar çoğaltılmalıdır.

Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.

Nükleer atık depolama, sağlıklı bir şekilde yapılmalıdır.

Nükleer enerji santralleri yerine alternatif enerji kaynakları tercih edilmelidir.

Şehirlerde gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalıdır.

Işıklar gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar kapatılmalıdır.

Enerji tasarrufu yapan ve ışığı her yöne saçmayan lambalar kullanılmalıdır.

RAMSAR SÖZLEŞMESİ

İran'ın Ramsar şehrinde 1971 yılında bir toplantı yapıldı. Dünya çapında önemli sulak alanlar sözleşmesi uluslararası bir antlaşma olma niteliği kazandı. Burada, su kuşlarının yaşama ortamlarının korunması imza altına alındı. Türkiye, Ramsar sözleşmesini 1993 yılında imzalamıştır.

Menu