Blog ne / nedir | 3457

Çeşitli uyarılar, bir çocuğun ya da ergenin muhtemel ruh sağlığı problemine işaret ediyor olabilir. Bu uyarı niteliğindeki işaretlerin bir bölümü aşağıda verilmektedir.
Çocuğunuzun şu belirtileri gösterip göstermediğine dikkat edin

Duygularla ilgili güçlükler

 • Makul bir neden olmadan üzülme ve çaresizlik duyma ve bu duygulardan kurtulamama.
 • Çoğu zaman yoğun öfkeli olma, ağlama ya da aşırı tepkide bulunma.
 • Değersizlik ya da suçluluk duyguları gösterme.
 • Başka çocuklardan daha fazla endişeli ya da kaygılı olma.
 • Bir ölümün ya da kaybın ardından çok uzamış bir yas tutma.
 • Aşırı derecede korkulu olma. Açıklanamayan korkular duyma ya da diğer çocuklardan daha fazla korku duyma.
 • Fiziksel sorunlarla ya da görünümle sürekli ilgilenme.
 • Zihnini kontrol edememekten ya da zihninin başkaları tarafından kontrol edildiğinden korkma.

Büyük değişimler

 • Okul durumunda kötüleşme.
 • Genellikle zevk aldığı şeylere ilgisini kaybetme.
 • Uyuma ve yeme alışkanlıklarında açıklanamayan değişmeler gösterme.
 • Arkadaşlarından ya da ailesinden uzaklaşma ve hep yalnız kalmayı isteme.
 • Çok fazla hayal kurma.
 • Yaşamı başedemeyecek kadar zor bulma ve intihardan söz etme.
 • Açıklanamayan sesler duyma.

Sınırlılıklar

 • Kendini verememe, karar vermede zorlanma.
 • Yerinde oturamama, dikkati toplayamama.
 • Zarar görmekten, başkalarını incitmekten, “kötü” bir şey yapmaktan korkma.
 • Gün içinde defalarca yıkanma ve eşyaları temizleme ihtiyacı duyma ya da belirli davranışları tekrarlama.
 • Çok hızlı seyreden düşüncelerden kurtulamama.
 • Tekrarlanan kabuslar görme.

Sorun yaratan davranışlar

 • Alkol ya da ilaç kullanma.
 • Çok miktarda yeme ve sonra kusmaya çalışma, müshil ilaçlarını kötüye kullanma ya da kilo almaktan kaçınmak için lavman kullanma.
 • Uygun kiloda olmasına karşın takıntılı bir şekilde spor yapmayı ya da diet uygulamayı sürdürme.
 • Başkalarına ve eşyalarına sık sık zarar verme ya da yasaları ihlal etme.
 • Yaşamı tehlikeye sokacak şeyler yapma.

Menu