Blog ne / nedir | 1074

Dalga ve akıntı aşındırma şekilleri

Dalgalar aşındırma yaparken ilk önce çarptığı kıyı boyunca bir çentik açar. Buna dalga oyuğu denir.

Zaman içerisinde dalga oyukları derinleştikçe üzerlerindeki kütleler kopar ve yıkılır. Böylece kıyı boyunca falez ya da yalıyar denilen kıyı uçurumları oluşur. Dalga aşındırması devam ettikçe falezler geriler ve falez diklikleri önünde az eğimli bir yüzey gelişir. Bu düzlüğe dalga aşınım düzlüğü denir. Denize dik uzanan kara parçalarının dalgalar tarafından alttan aşındırılması ile doğal köprüler oluşur.

Dalga ve akıntı biriktirme şekilleri

Kıyılarda, denizin biriktirdiği kum ve çakıllarla kaplı alanlara kumsal ya da plaj denir.

Akıntıların kıyı şekillenmesindeki etkileri sınırlıdır. Dalga ve akıntılar, kıyı boyunca sürükledikleri kumulları kıyıdan denizin içine doğru biriktirmeleriyle kıyı oklarını ya da kıyı kordonlarını oluştururlar. Kıyı okları daha çok kumun bol olduğu delta kenarları ile koy ağızlarında oluşur. Kıyı kordonları bir koy ağzını kapatırsa lagün (deniz kulağı - kıyı set gölü) oluşur. Kıyı yakınındaki bir adayı kumulların karaya bağlaması ile tombolo (saplı ada) oluştururlar.

Menu