Blog ne / nedir | 1594

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, gemilerde çalışacak olan zabit kaptan ve denizciliğin kara ayağında çalışacak olan personelin yetiştirilmesini sağlar. Denizcilik konularında ve gemiadamlarının çalışma şartları ile ilgili konularda araştırma ve geliştirmesi konularını kapsar.

Öğrenciler, öncelikle matematik, fizik, kimya, temel mühendislik, teknik resim ve bilgisayar derslerini takiben, seyir ve gemicilik, yük operasyonları, gemi ve gemi yönetimi alanlarınd a uzmanlaşırlar. Program başarı ile tamamlandığında, öğrencilere Deniz Ulaştıma ve İşletme Mühendisliği lisans diploması verilir.

Mezunların İstihdam Alanları

Mezunların büyük bir bölümü (% 75) Türk ve yabancı bayraklı gemilerde Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol 1. Zabit ve Uzakyol Kaptan olarak çalışmaktadırlar, % 15 lik bölümü ise Denizciliğin kara sektöründe hizmet vermektedirler. Mezunların diğer geri kalanları ise farklı sektörlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanısıra Denizcilik Müsteşarlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Kılavuzlık hizmateleri gibi alanlardada çalışanlar bulunmaktadır. Sektördeki Gemiadamı açığının fazla olması ve bu açığın her geçen gün artması nedeni ile mezunların istihdamında zorluk yaşanmamaktadır.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Piri Reis Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Zirve Üniversitesi gibi farklı üniversitesilerde bu bölüm bulunmaktadır.

Piri reis üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün ders içeriği için tıklayınız.

Karadeniz teknik üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün ders içeriği için tıklayınız.

Menu