Blog ne / nedir | 659

Mesleki ve teknik anadolu liselerinin denizcilik alanına öğrenci alımı aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

a) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı; denizcilik alanı bulunan okulları tercih etmek isteyen öğrencilerin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi"ne göre denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü'nün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan "Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları" başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nun alınması şartları aranmaktadır.

b) Denizcilik alanı bulunan mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih edecek öğrencilerin aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tercih yapmaları gerekmektedir:

i. Bu okullara kontenjan kadar yerleştirme yapıldıktan sonra aynı sayıda yedek kazanan aday öğrenci belirlenecektir.

ii. Yerleştirme sonuçları kılavuzda belirtilen tarihde açıklandığında; kontenjana girebilenler "Asıl Kazanan Aday", giremeyenler "Yedek Kazanan Aday" olarak ilan edilecektir.

iii. "Asıl Kazanan Aday"lar, "Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu" kılavuzda belirtilen tarihe kadar kayıt hakkı kazandıkları okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

iv. "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu süresi içinde teslim edemeyenlerin yerine yedek listeden ilk adaydan başlayarak kontenjanlar dolana kadar alım yapılacaktır.

Menu