Blog ne / nedir | 3554

İlk dram yazarları

Yüzyıllar boyunca trajedi ve komediden ibaret olan Batı tiyatrosuna 18. yüzyıldan itibaren dram türü eklenmiştir: Dram, klasisizm akımının kuralcılığına karşı gelişen romantizm akımıyla birlikte ortaya çıkmış bir tiyatro türüdür. Dram kelimesi, sonraki zamanlarda tragedya ve komedya dışındaki bütün tiyatro eserlerini, hatta bütün bir tiyatro edebiyatını karşılar hâle gelmiştir.

Romantizm akımıyla şekillenen dram (romantik dram) türünün belli başlı özellikleri şunlardır:

1. Yaşamı, olayları, kişileri gerçek dünyada olduğu gibi, gülünç ve üzücü, olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte verme amacı vardır.

2. Konular günlük hayattan alınabileceği gibi tarihten de alınabilir.

3. Kişiler yaşamın her alanından, halkın her kesiminden seçilebilir.

4. Her millet kendi kimliğini yansıtan ögeleri kullanabilir.

5. Üzüntü ve korku verici olaylar sahnede gösterilebilir.

6. Nazım ya da nesir yoluyla yazılabilir.

7. Üç birlik kuralında yer alan zaman ve yer birliği kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

8. Bu tiyatro türünün gelişmesine Shakespeare, Goethe, Schiller ve Victor Hugo’nun önemli katkıları olmuştur.

Menu