Blog ne / nedir | 552

a. Tanrı Anlayışı

Birden çok tanrı inancı vardır ve tanrılar insanlarla alay eden, insanlara eziyet
eden, insanları birbirine düşüren, yaptıklarından keyif alan kuvvetlerdir.

b. Savaşlar

Savaşlar çok zaman gayesizdir. Bir ilahın diğerine kızması, çekememezlik, kıskançlık, kadın entrikası savaşın açılmasına sebep olabilir.

c. Kahraman Anlayışı

Bireysel üstünlükler, bireysel amaçlara yönelik yiğitlikler ön plandadır.

d. Kadına Bakış

Kadınlar çok zaman kötü ahlaklıdır. Kendi kaprislerinin kurbanıdır. Çevirdiği
entrikalar ve hileler ile olayları çıkmaza sürükleyen kişidir.

e. Gerçeklik

Anlatılanlar akıl sınırlarının çok üstündedir, fantastik ögeler aşırıdır.

f. Hayvan Motifi

Kutsallaştırılan sayısız hayvan vardır. Bu hayvanlara kutsal bilinip tapınılır. Bunlar üstün ve dokunulmaz kabul edilirler.

Menu