Blog ne / nedir | 1552

Düşsel (fantastik) anlatım; doğaüstü olayların anlatıldığı, hayal ürünü unsurlara dayanan anlatım türüdür.

Düşsel (fantastik) anlatımda, yapıyı (olay örgüsü, kişi, mekân ve zaman) meydana getiren ögeler arasındaki ilişki değişmez. Değişiklik, iletişime katılan ögelerin farklılığındadır. Buna göre düşsel (fantastik) anlatımın olay örgüsünde, gerçek dünyada göremeyeceğimiz gerçek dışı durumlar yer alır. Kişiler, günlük yaşamda karşılaşılabilecek kişiler değildir. Olağanüstü nitelik taşıyan hayal ürünü kahramanlar, cinler, periler, devler, ejderhalar, vampirler, hayaletler, cadılar, büyücüler vardır. Olaylar, gerçek dünyada bulabileceğimiz bir mekânda geçmez. Mekân, masala özgü bütünüyle düşsel bir yerdir. Zaman, hep farklı düzlemlerde geçer. Zaman ötesi boyutlara geçilir.

Düşsel (fantastik) anlatım genelde masal, efsane, korku romanları, bilim kurgu metinleri gibi yazı türlerinde kullanılır.

Menu