Blog ne / nedir | 517

Üretim: İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesidir. Buğday yetiştirmek, ekmek yapmak, mobilya yapmak birer üretim faaliyetidir.

Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayıdır.

Tüketim: İnsanların ihtiyaçları olan ürünleri satın alarak kullanması olayına tüketim adı verilir. Ekmek, makarna, peynir, sebze meyvelerin satın alınıp yenmesi, mağazalardan çeşitli giyim eşyası almak, mobilya ve beyaz eşya alıp kullanmak gibi faaliyetleri tüketime örnek olarak verebiliriz.

İhracat: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye satmasıdır.

İthalat: Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işidir.

Sanayi: Doğadan elde edilen ham maddelerin büyük ölçüde ve sürekli bir biçimde işlenerek mamul maddeler haline dönüştürülmesine denir. Sanayi denince genellikle, madencilik, enerji ve imalat sanayi akla gelir.

İmalat Sanayi: Bu sanayi dalını üç ana bölümde incelemek mümkündür.

1- Tüketim Malları Sanayi: Gıda, içki, şeker, tekstil gibi sanayi dallarıdır.

2- Ara mallar Sanayi: Orman ürünleri, kağıt, deri mamulleri, lastik, plastik, petrol ürünleri, gübre, çimento, cam, seramik, demir- çelik gibi sanayilerdir.

3- Yatırım Malları Sanayi: Madeni eşya, elektronik, kara hava ve demir yolları taşıtları gibi.

Madencilik: Yer altında bulunan her türlü madenin çıkarılması ve mamul hale getirilmesidir (demir, bakır, altın, bor gibi).

Enerji: Sanayide ve insanların diğer ihtiyaçlarında kullanılan her türlü enerjinin elde edilmesi için yapılan üretimlerdir. Hidroelektrik santraller, termik santraller, atom enerjisi (nükleer santraller) gibi.

Menu