Blog ne / nedir | 2237

Destansı anlatımın konusu olağanüstü kahramanlıklardır. Destansı anlatım, milletlerin hayatlarını derinden etkilemiş, toplumda derin, kalıcı izler bırakmış savaş, göç, tabiatla çatışma gibi olaylar üzerine inşa edilir. Destansı anlatımın temelinde destanlar vardır. Destanlar, ulusların başlarından geçen önemli olayları (savaş, göç, doğal afet, kıtlık vb.) ve bu olaylarda kahramanlık gösterenleri, olağanüstü nitelikler taşıyacak şekilde anlatan uzun manzum hikâyelerdir.

 

  • Destansı anlatımda etkileyici, coşkulu ve yiğitçe bir söyleyiş vardır.
  • Çok sayıda fiil, sürekli bir hareket vardır ve bu fiilleri gerçekleştiren kahramanın değeri abartılı bir biçimde
  • ortaya konur. Anlatımda geçen çok sıradan bir olay, sonraları kutsal bir duruma dönüşür.
  • Destansı anlatımda şiir sanatının her türlü özelliğinden (ses uyumu, söz sanatları, uyak vb.) yararlanılır.

 

Destansı (epik) anlatımla oluşturulan en önemli metin türleri şunlardır: şiir, tarihsel anlatılar, kahramanlık öykü, roman ve tiyatroları.

Menu