Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın başta su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve bulunduğu yerden başka yerlere taşınması olayına erozyon denir.

Su (akarsu – sel) Erozyonu

Eğimli arazilerde, bitki örtüsünün zayıfladığı veya tamamen yok olduğu bölgelerde; yere düşen yağmur damlaları darbe etkisi ile bir kısım toprak parçasını yerinden kopararak parçalar. Böylece yüzeysel akışa geçen yağmur suları, bu toprak parçalarını sürükleyerek aşağılara taşır.

Rüzgâr Erozyonu

Rüzgâr erozyonu çoğunlukla kurak ve yarı kurak bölgelerin sorunudur. Özellikle yağışların yıl içindeki dağılımı düzensizse ve yağışsız dönemde çok uzun geçerse, toprak kuruyarak taneli yapı hâline dönüşür. Bu da rüzgârın aşındırma ve taşıma etkinliğini hızlandırıcı bir faktör olur. Rüzgâr erozyonunda etkili üç faktör vardır. Bunlar; toprak koşulları (kuru ve taneli olması), yağış ve bitki örtüsüdür.

Erozyonu Arttıran Nedenler :

  • Bitki örtüsünün cılız olması ya da hiç olmaması
  • Arazinin eğimli ve engebeli olması
  • Düzensiz ve ani yağışlar
  • Keçilerin ormanlarda otlatılması
  • Meraların erken ve aşırı otlatılması
  • Tarlaların eğim yönünde sürülmesi
  • Anız yakılması
  • Orman yangınları

Menu