Blog ne / nedir | 3368

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdular: " Bilinmelidir ki ezan lafızları yedidir."

1. Allahü Ekber :
Allahü Teala, ibadet edicilerin ibadetine muhtaç olmaktan pek yücedir, asla muhtaç değildir. Bu maberek lafızların dört defa tekrar edilmesi bu mühim mananın te'kidi içindir.

2. Eşhedü en la ilahe illallah :
Ben şehadet ederim ki Allahü Teala hem ibadete ihtiyacı olmaktan yüce ve müstağnidir, hem ibadet edilmeye layık ve müstehak olan da ancak o sübhanehudür.

3. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah :
Ben şehadet ederim ki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem, Allah sübhanehunün resulüdür ve Allahu Teala'ya ibadet yolunu ondan getirp tebliğ eyleyicidir. Cenab-ı Hak Tekaddes ve Teala hazretlerine layıkı ile ibadet, ancak onun -sallallahü aleyhi ve ala alihi's-salevatü ve't-tahiyyetü- getirip tebliğ buyurduklarıyla yapılabilir.

4. ve 5. Hayye ale's-salah, Hayye ale'l-felah :
Bu iki kelime, kılanı felaha götürecek namazı eda etmeye davet eder.

6. Allahü Ekber :
Allahü Teala'ya kimse layıkı ile ibadet edemez.

7. La ilahe illallah :
Hiç kimseden Cenab-ı Tekaddes ve Teala'ya layıkı ile ibadet sadır olmaz ise de şüphesiz ibadet edilmeye yegane layık ve müstehak olan ancak odur.

İşte namazın ne muazzam ve yüce bir ibadet olduğunu, vaktinin girmesinin böyle muazzam kelimelerle ilan olunmasından idrak etmek lazımdır. İşte ucuzluk ve bolluk bahardan (namazın fazileti ezandan) belli olur. 

Menu