Blog ne / nedir | 1884

Gelecekten söz eden anlatım, daha sonra olacak bir durum ya da olayla ilgili varsayım ve tahminlerde bulunulan metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Bu anlatımla oluşturulan metinler varsayıma dayanır.

Yazarın amacı, gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili olarak okuyucuyu bilgilendirmektir. Bu metinlerin bazıları bilimsel nitelik taşır. Gözlem ve deneylerden çıkan sonuca göre gelecekle ilgili tahminlerde bulunulur, bir kısmı ise bilim kurgu ya da kehanete dayanır.

Bu anlatım türünde genelde gelecek zaman kipi kullanılır.

Gelecekten söz eden anlatımla düşsel (fantastik) anlatımın karşılaştırılması:

  • Gelecekten söz eden anlatımda ve düşsel anlatımda kişinin kendi hayal dünyasındakiler, yani yaşanmamış olaylar dile getirilir ve buna göre bir anlatım yolu seçilir.
  • Düşsel (fantastik) anlatımda gerçeklikle ilgisi olmayan tamamen hayale, çağrışımlara dayalı olaylar, kişiler, zamanlar anlatılır ve bu yapı unsuruyla metin oluşturulur.
  • Gelecekten söz eden anlatımda ise gerçeklerden yola çıkılarak varsayıma, tahmine dayalı bir anlatım yolu benimsenir. Yani gelecekten söz eden anlatım gerçeğe daha yakındır.

Gelecekten söz eden anlatım genelde meteoroloji tahmin raporları, bilim kurgu metinler, burç tahminleri gibi yazı türlerinde kullanılır.

Menu