Blog ne / nedir | 4068

İhram: İhram, sözlükte "Haram kılmak, kendini sakındırmak." anlamlarına gelir. Terim olarak hac ve umre ibadeti yerine getirilirken normalde yapılmasında sakınca bulunmayan bazı davranışlardan belli bir süre için uzak durmaktır. Örneğin, ihramlı kimse tıraş olamaz, canlılara zarar veremez. Hac ibadeti esnasında hacı adaylarının giydiği elbiseye de ihram denir. İhrama Mekke şehrinin çevresinde belirlenmiş "mikat" adı verilen yerlerde girilir. İhrama giren kişi, hacca niyet eder ve bazı davranışlardan kaçınmaya özen gösterir. Saç, sakal ve tırnak kesmek, bitki ve hayvanlara zarar vermek, kavga etmek, koku sürünmek bunlardandır. 

Tavaf: Tavaf hac ibadetinin farzlarındandır. Hacerü'l Esved'in (Siyah taş) bulunduğu köşeden başlayıp, Kâbe'nin etrafını yedi kez dönmektir. Kâbe'nin çevresinde dönmeye "şavt" denir. Yedi şavt bir tavaf demektir. Bu tavaf Kurban Bayramı günlerinde yapılır. Tavaf esnasında dualar okunur. 

Sa'y: Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmektir. 

Vakfe: Kurban Bayramı'ndan önce arefe gününde, Arafat denilen yerde bir süre durmaktır. Arafat'ta hacılar ibadet ve dua ederler. Peygamberimiz; "Hac Arafat'tır." buyurarak vakfenin önemini vurgulamıştır. 

Kâbe: Yeryüzünde ibadet yeri olarak yapılmış ilk mekândır. Bununla ilgili Kur'an'da şöyle buyrulur: "Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabet), Mekke'deki (Kâbe)dir." Buraya Allah'ın evi anlamına gelen "Beytullah" da denir. Kâbe, Müslümanların kıblesidir ve Mekke'dedir. Müslümanlar, namaz kılarken Kâbe'ye yönelirler. 

Safa ve Merve: Kâbe'nin doğusunda yer alan, Mescid-i Haram'ın yanında bulunan iki tepenin adıdır. Bu tepeler birbirlerine 350 m uzaklıktadır. Haccın vaciplerinden olan sa'y, bu iki tepe arasında yapılır. Safa'dan Merve'ye dört, Merve'den Safa'ya üç kez gidilir. Sa'y, Hz. İsmail'in annesi Hz. Hacer'in oğluna su arayışını sembolize eder. 

Arafat: Mekke şehir merkezinin yaklaşık 25 km güneydoğusunda bulunan kutsal bir yerdir. Haccın farzlarından biri olan vakfe burada yapılır.

Müzdelife: Arafat Dağı ile Mina arasında kalan bölgede yer alır. Arafat'tan Mekke'ye gelişte ziyaret edilen kutsal bir yerdir. Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra, akşama doğru buraya gelinir. Gece Müzdelife'de geçirilir. Şeytan taşlamak için buradan taş toplanır. Bayram sabahı da aynı yerde "Müzdelife vakfesi" yapılır. 

Mina: Müzdelife ile Mekke arasında bir bölgedir. Hac esnasında şeytan taşlama ve kurban kesme görevi bu bölgede yerine getirilir.

Menu