Blog ne / nedir | 649

Hepatit, karaciğer iltihabı anlamına geliyor. Hepatit A ve Hepatit B aşıları, karaciğeri bu virüslere karşı koruyor. Her iki hastalığın görülme sıklığı yüksek olduğu için gerek çocukluk gerekse yetişkinlik döneminde aşılanma önem taşıyor.

Hepatit B, kan, cinsel yol ve vücut sıvılannın yakın teması ile bulaşıyor. Eğer, çocukluk döneminde Hepapit B aşısı yapıldıysa, yaşam boyu koruyuculuğu olduğu için erişkinlikte tekrarlanması gerekmiyor. Ancak, çocukluğu 1970'lerin başına uzananlann kanlannda antikor baktırması öneriliyor. Çünkü o yıllarda aşı takviminde bulunmayan Hepatit B, yetişkinlik döneminde sağlığı tehdit edebiliyor. Kanda antikor bulunmuyorsa, bu aşının yaptırılması gerekiyor. Bazı kişiler birden fazla aşı olsalar dahi, koruyuculuk gelişmiyor. Bu kişiler hasta olmuyorlar ancak Hepatit B taşıyıcısı oluyorlar.

Hepatit A da bulaşıcılık oranı yüksek hastalıklar arasında yer alıyor. Aslında Türkiye'de birçok kişi farkında olmadan Hepatit A hastalığı geçirip bağışıklık kazanıyor. Yine de çocukluk döneminde yapılan Hepatit A aşısının dozlarına devam edilmesi, beş - yedi yılda bir tekrarlanması gerekiyor.

Menu