Blog ne / nedir | 6549

Tuğ: Birkaç tane at kuyruğunun bir sırığın ucuna asılmasıyla olurdu. Tuğlar’ın adedi hükümdarın ve beylerin nüfuzuna göre değişirdi. Türk hükümdarları dokuz tuğ taşırdı.

Otağ: Hükümdarların seferlerde ve başkent dışına çıktıklarında oturdukları çadırdır.

Çetr: Büyük bir şemsiyeye benzeyen altın sırmalı kadife veya atlastan yapılmış güneşlik gibiydi. Hükümdarın başı üzerinde tutulurdu.hükümdarlık alametleri

Hutbe: Hükümdarın bağımsızlığını ilan ettiğinde ya da yönetimi altındaki ülkelerin camilerinde cuma hutbelerinde adının geçmesidir.

Nevbet: Beş vakit namazdan önce sarayın kapısında çalınan çeşitli müzik aletleridir.

Sancak: Kenarları sırma işlemeli ve saçaklı bayraktır.

Taht: Hükümdarın oturduğu süslü koltuktur.

Saray: Sultanın ve ailesinin oturduğu, aynı zamanda devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir.

Para Bastırmak: En önemli bağımsızlık alâmetlerindendir. Hükümdar kendi adına altın ya da gümüş sikke kestirirdi.

Tuğra Çekmek: Devletin resmi yazı ve yazışmalarına hükümdarın mührünün basılmasıdır.

Menu