Blog ne / nedir | 1342

İlaç, canlı üzerinde meydana getirdiği etki ile bir hastalığın iyileştirilmesini veya semptomlarının (bulgularının) azaltılması amacıyla tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan, canlılara hap, şurup, iğne, merhem vb. farklı formlarda verilen kimyasal maddelerdir. Bir başka deyişle ilaçlar vücut işlevlerini (reaksiyonlarını) koruyan, geliştiren, düzenleyen veya değiştiren kimyasal maddelerdir.

Tablet, toz halindeki ilaçların çeşitli bağlayıcı maddeler ile karıştırılarak özel makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilirler. Mide, bağırsak kanalında su alıp şişer ve dağılırlar.

Draje, tadı acı olan tabletlerin alınmasını kolaylaştırmak amacıyla, üzerleri koruyucu şeker tabakasıyla kaplanarak elde edilir.

Şurup, yüksek miktarda şeker içeren sıvı ilaç şeklidir. Fazla şekerli olduklarından içerlerinde bakteri ve mantarlar üreyemez.

Damla, ufak hacimde verilen ve damla saymak suretiyle kullanılan solüsyondur. Ağızdan kullanılabildiği gibi göz, kulak, burun gibi organlarda da kullanılabilir.

Merhemler, vücuda dışarıdan uygulanan tereyağ kıvamında vazelin, lanolin vb. katkı maddeleriyle hazırlanan yarı katı ilaçlardır.

En hızlı ve etkili ilaç veriliş yolu damar yoludur. İğne gibi damar içerisine verilen ilaçlar doğrudan kan akımına katılarak en kısa zamanda hedefteki organa ulaşır. Emilim sırasında görülen ilaç kaybı bu yöntemde söz konusu değildir. Enjeksiyonluk çözeltiler steril olmalı, vücut sıvılarının pH değerine (7,4) eşit veya ona yakın pH değerinde olmalı, vücut sıvıları ile izoozmotik veya onlara yakın ozmolite de olmalıdır.

İğne insanlarda damar içerisine uygulanan ilaç formudur.

Dolgu maddeleri, tableti belli bir ağırlığa getirmek için kullanılır. Dolgu maddesi olarak en çok nişasta ve sakkaroz kullanılır. Tabletlerin yaklaşık 2/3’ü dolgu maddeleridir.

Menu