Blog ne / nedir | 1844

İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürünün veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin geliştirilmesinde organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.

İnovasyon; yeni fikirlere değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu sürecin ilk adımı yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması; ikinci adımı ise ortaya çıkartılan yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesidir.

Menu