Blog ne / nedir | 2917

Geriden ışıkla aydınlatılmış bir perde arkasında hareket ettirilen resimlerin gölgelerinden yararlanılarak oynatılan oyuna gölge oyunu denir. Birçok milletin kendine özgü gölge oyunları vardır. Türk milletinin gölge oyunu olan Karagöz, aslında birçok yeteneğe sahip bir sanatçının çoğunlukla tek başına gerçekleştirdiği sanatsal bir gösterimdir. Bu gösterimi yapan kişiye hayalî ya da hayalbâz denir. Hayâlbazın en önemli yardımcısı perde gazeli, şarkı, türkü okuyan, tef çalan yardaktır.

Karagöz, kesintisiz biçimde oynanan dört bölümden oluşur: Mukaddime (giriş), muhavere (söyleşme), fasıl, bitiş.

Doğrudan yazılı bir metne bağlı kalmanın söz konusu olmadığı Karagöz oyununda kişiler, birer karakter değil, tiptir. Bu tiplerin en önemlileri Karagöz ile Hacivat’tır. Bu oyundaki diğer tipler şunlardır: Çelebi, Zenne, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Himmet.

Karagöz oyununda yer alan tiplerin özelliklerini okuyunuz.

Örnek Karagöz ve Hacivat tiyatro metnini okuyunuz.

Menu