Blog ne / nedir | 863

Avrupa Birliği, 1965'te Brüksel Antlaşması'yla kurulup, 1967'de işlerlik kazanan birlik Avrupa'daki üç örgütün bir araya gelmesiyle kuruldu.

Bunlar:

  • Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC)
  • Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
  • Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)

Birlik, 1993 yılında Maastricht Anlaşması'yla yasal zemine oturtulmuş, 2003'te Nice Anlaşması'yla yenilenmiştir.

Başlangıçta örgütün 6 üyesi vardı: Belçika, Fransa, Federal Almanya, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya.

1973'te, İngiltere, İrlanda ve Danimarka, 1981'de, Yunanistan'ın üye olmasıyla üyesi sayısı 10'a çıkmıştır. Bugün birliğe üye 28 ülke vardır.

Menu