Blog ne / nedir | 1154

Bilim insanları, evrenin oluşumu hakkında tarih boyunca değişik görüşler ortaya atmıştır. Fakat bu görüşler incelendiği zaman hepsinin temelde iki farklı modelden birini savunduğu görülür. Bunlardan birincisi 1600'lü yıllarda Newton'un ortaya attığı, hareketsiz ve başlangıcı olmayan evren görüşüdür.

Bu görüşe göre evren, sonsuzdan beri var olmuştur ve sonsuza kadar da varlığını ve şu anki halini koruyacaktır. İkincisi ise günümüzde; çoğu bilim insanı tarafından kabul gören, evrenin bir başlangıcının olduğu görüşüdür. Çünkü astronomideki son buluşlar evrenin sürekli bir genişleme içinde olduğunu göstermiştir. "Eğer evren sürekli genişliyorsa, evrendeki gök cisimlerinin geçmişte birbirlerine daha yakın olmaları yani evrenin daha sıkışık olması gerekir" hipotezinden yola çıkan Belçikalı bilim insanı Georges Lemaitre 1927 yılında Büyük Patlama Teorisini ortaya koymuştur. Bu teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli olarak genişlemektedir.

Dünya oluştuğu günden beri devamlı hareketli bir gezegendir. Çevremizde gördüğümüz yüzey şekilleri, bize hiç değişmiyor gibi görünür. Dağlarda, yamaçlarda, ova veya vadilerdeki değişme ve gelişmeyi çoğu kez fark edemeyiz. Ancak, yapılan araştırmalar göstermiştir ki yüzey şekilleri sürekli değişim içerisindedir. Bu değişimin bir kısmı da köklü değişimler meydana getiren olaylardır. Bunlara dış kuvvetler denir. Ancak, yer kabuğunda köklü değişimler meydana getiren, kara ve denizlerin dağılışını değiştiren, bir yandan yüksek dağ sıralarını oluşturan, öte yandan bazı kara parçalarının deniz dibine dalmasına neden olan hareketler de vardır. Bunlara yer kabuğu hareketleri veya tektonik hareketler denir. Tektonik hareketlerin kaynağı yer kabuğunun altıdır. O nedenle tektonik hareketleri oluşturan faktörlere iç kuvvetler adı verilir. İç kuvvetlerin etkisiyle orojenik (dağ oluşturan), epirojenik (kıta oluşturan) hareketler ve volkanizma doğar, depremler oluşur.

DÜNYA NASIL OLUŞTU?

1- Güneş'ten kopan gaz ve toz bulutlarından oluştu. Güneş'ten kopan toz bulutu sürekli kendi ekseni etrafında dönerek katılaştı.

2- Dünya, Evren oluştuğunda kızgın bir gaz kütlesiydi. Dünya kendi ekseni etrafında dönerek dıştan içe doğru soğumaya başladı.

Menu