Blog ne / nedir | 795

Dünyamız şimdiki biçimini alıncaya kadar değişik evrelerden geçmiştir. Birbirinden farklı bu evrelerden her birine jeolojik zaman denir.

Jeolojik zamanlar günümüze en yakın zaman en üstte olacak şekilde sıralanır.

  • Dördüncü Zaman (Kuarterner)
  • Üçüncü Zaman (Neozoik)
  • İkinci Zaman (Mezozoik)
  • Birinci Zaman (Paleozoik)

İlkel zaman

Kıtaların çekirdek kısmını oluşturan en eski kıvrımlar meydana gelmiştir.

Su yosunu (alg) türünden ilk bitkiler ortaya çıkmıştır.

I. zaman

Hersinyen ve Kaledoniyen orojenezleri oluşmuş (Ural ve İskandinav Dağları meydana gelmiştir.)

Taş kömürü yatakları oluşmuştur.

II. zaman

Alp kıvrımlarına hazırlık dönemidir. Büyük oranda tortullaşma ve birikmeler olmuştur.

Yer kabuğu kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlamıştır.

Dinozorlar bu devirde ortaya çıkmıştır.

III. zaman

Alp - Himalaya Orojenezi oluşmuştur.

Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu belirmiştir.

Petrol, linyit, doğal gaz yatakları oluşmuştur.

IV. zaman

Egeid karasının çökmesiyle Ege

Denizi meydana gelmiştir.

İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.

İlk insan ortaya çıkmıştır.

Anadolu toptan yükselmiştir.

Menu