Blog ne / nedir | 4351

Rüzgârlar dalgaları oluşturması nedeniyle kıyılarda dolaylı etkide bulunan bir dış kuvvettir.

Rüzgârlar en büyük etkilerini kurak (çöller) ve yarı kurak (karasal) alanlarda gösterirler. Çünkü bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, zemin kuru ve rüzgâr hızlıdır.

Rüzgâr aşındırma şekilleri

Kurak ve yarı kurak bölgelerde, rüzgârların zeminden 1 metre kadar havaya kaldırdığı kum tanelerini kayaların alt kısımlarına çarptırarak aşındırmasıyla ortaya çıkan mantar görünümlü kayalara mantar kaya denir.

Suda çözünebilen kayaçların bulunduğu yerlerde kayaçların çözünen kısımlarının rüzgâr tarafınan aşındırılması sonucu oluşan kovuk ya da oyuklara tafoni denir.

Rüzgâr biriktirme şekilleri

Rüzgârların hilal şeklinde oluşturduğu kum tepelerine barkan denir. Rüzgârların hızına göre sürekli olarak yer değiştirirler. Tropikal ve karasal çöllerde çok yaygındır.

Rüzgârların taşıdığı kumları hızının kesildiği yerlerde yada herhangi bir engelin gerisinde biriktirmesi ile oluşan kum tepeciklerine kumul denir. Çöllerde, okyanus ya da denizlerin rüzgârlara açık kıyılarında oluşur.

Kurak ya da yarı kurak bölgelerde rüzgârların taşıdığı ince boyuttaki malzemeleri hızının azaldığı yerde biriktirmesiyle oluşan topraklara lös denir. Lösler taşınmış topraklar grubuna girer ve verimli topraklardır.

Menu