Boyuna kıyılar

Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı kıyı tipidir.

Enine kıyılar

Dağların denize dik uzandığı kıyılarda, dağlar arasındaki çöküntü alanlarının deniz suyu altında kalmasıyla oluşmuş kıyılardır.

Dalmaçya kıyılar

Denize paralel uzanan dağların arasındaki vadilere deniz suyunun girmesiyle dağların kıyı çizgisine paralel uzanan adalara dönüştüğü kıyı tipidir.

Ria Kıyılar

Nispeten yüksek ve akarsularla derin bir şekilde yarılmış olan bir alanda, vadilerin aşağı kesimlerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir.

Limanlı Kıyılar

Koyların, zamanla kıyı okları ile kapatılarak, açık deniz etkilerine karşı korunaklı koylar hâline getirilmesi sonucu oluşan kıyılardır.

Fiyor Kıyılar

Buzulların oluşturduğu U şeklindeki vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir.

Skyer Kıyılar

Örtü buzullarının oluşturduğu hörgüç kayalar ile moren depoların oluşturduğu tepelerin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir.

Haliçli Kıyılar

Yükseltisi az ve akarsularla hafifçe yarılmış bir platonun veya tepelik bir alanda bulunan vadilerin aşağı kesimlerinin gelgit etkisiyle sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir.

Watt Kıyılar

Gelgit olayının belirgin olduğu alçak kıyılarda sular çekildiğinde deniz dipleri yüzeye çıkar. Bu durumun görüldüğü yerlerdeki kıyı tipidir.

Menu