Blog ne / nedir | 553

Mahallileşme, dilde sadeleşme ve edebiyatta millileşme hareketinin 18. yüzyılda güçlenmesiyle ortaya çıkan, edebiyatta yerli olma çığırıdır. Mahallileşme hareketiyle Türkçe, halk deyimleri ve söyleyişleriyle sadeleştirilmiş, zenginleştirilmiştir.

Edebiyatta yerlileşme de dediğimiz bu hareket 15. yüzyılda Necati ile başlamış, 18. yüzılda iyice gelişmiştir. Nedim ile en yetkin temsilcisini bulan mahallileşme akımıyla, günlük hayat edebiyata daha çok girmiş, gelenekten, günlük hayattan söz eden eserler çoğalmıştır. Bu hareketin etkisiyle Nedim heceyle de şiir yazmıştır.

Menu