Blog ne / nedir | 2534

Taklit yaparak ve hikâye anlatarak halkı eğlendiren sanatçılara geleneksel Türk tiyatrosunda meddah denmiştir. Meddahların taklit yapmaları onları tiyatroculara, hikâye anlatmaları ise halk hikâyecilerine (âşıklara) yaklaştırmıştır.

Meddahlar taklit yeteneklerini çoğunlukla güldürme, hikâye anlatma yeteneklerini ise halkı bilgilendirme amacıyla kullanmış; geniş bilgi dağarcıkları sayesinde gösterilerinde Köroğlu, Battal Gazi, Hz. Hamza, Hz. Ali vb. kişilerin kahramanlık hikâyelerinden Hz. Hüseyin’in katledildiği Kerbela faciasına; İran mitolojisinden İstanbul’daki günlük yaşam sahnelerine kadar pek çok ögeye yer vermişlerdir.

Meddahların sanatlarını sergiledikleri yerler olan kahvehanelerde ve benzeri mekânlarda basit de olsa herhangi bir sahne düzeni kullanılmamıştır.

Meddahlar, sanatlarını icra ederken iki nesneden yararlanmışlardır: Mendil ve sopa. Meddah, omzuna attığı ya da doladığı mendili, kadın taklidi yaptığında başörtüsü, yemek yiyen birini taklit ettiğinde sofra örtüsü olarak kullanmıştır. Sopayı ise kapı çalma sesini veren bir efektte kullanabildiği gibi anlattığı olaylara bağlı olarak saz, süpürge, tüfek vb. olarak da kullanabilmiştir.

Menu