Blog ne / nedir | 1582

Güldürme, eğlendirme amacının güdüldüğü anlatıma mizahi anlatım denir.

Güldüren metin veya metin parçalarında güldürmeyi sağlayan çeşitli unsurlar vardır: Kişinin normal olmayan davranışlarının doğruluğundan emin olması ve bunu eylemlerine yansıtması, okuyucunun dünyasıyla örtüşmediğinden gülünç bir durum oluşturur. Ses, hareket, konuşma, görünüş taklitleriyle güldürü sağlanır. Normalden sapmalarla çok sıradan bir durum da gülünç hâle getirilebilir.

Mizahi anlatımda dil her zaman özenli olarak kullanılmaz, argoya yer verilebilir.

Gülmeceye dayalı metinler farklı özellikler taşıyabilir: Küçük düşürmenin, alayın söz konusu olduğu metinlere hiciv denir. Fransızca bir kelime olan humor da alay, dalga geçme, hafife alma anlamındadır. Söylenen sözün tersini kastederek (kinayeli bir söyleyişle) kişiyle veya olayla alay etmeye ironi denir. Kara mizah ise yalnız güldürmeyi değil, düşündürmeyi ve yergiyi de amaçlayan mizahtır.

Menu