Blog ne / nedir | 1947

Moda Tasarımı Bölümü lisans programı moda tasarımı uzmanlık alanında eğitim verir. Bu program öğrencilerin küresel moda endüstrisinin beklenti ve koşulları doğrultusunda tasarım, üretim, pazarlama ve işletme alanlarında donanım kazanmalarını sağlar. Bölüm, moda sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirerek Türk moda, tekstil ve hazır giyim sektörünün uluslararası pazarlardaki payını artırmayı amaçlamaktadır. Moda Tasarımı Bölümü akademik bilgi, teknoloji, sanat ve tasarım alanları arasında denge oluşturarak özgün moda ürünleri üretmeyi, konusunda öncü bir eğitim kurumu olmayı ilke edinmiştir. Küreselleşme nedeniyle rekabetin yoğunlaştığı pazarlarda ürünlerin hem işlevsel hem de estetik açıdan artı değer yaratması gerekmektedir. Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen taleplerine cevap verebilen, güncel teknolojileri kullanma bilgi ve becerisi kazanmış, tasarım sürecini organize etme yeteneğine sahip, yaratıcı moda tasarımcılarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu doğrultuda Moda Tasarımı Programının amacı estetik ve işlevsel değerlere uygun tasarımlar yapabilen, moda-marka yaratma bilgi ve becerisine sahip teknolojik gelişmeleri takip eden, moda endüstrisinin gereksinim duyduğu nitelikte tasarımcılar yetiştirmektir. Bölümün temel amaçlarından biri üniversite-sanayi işbirliğini de sağlayarak, öğrencinin mezun oluncaya kadar uygulamalı üretime yönelik çalışmalar yapmasını sağlamaktır.

Bu bölüm YGS-5 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Moda tasarımı bölümü İpek Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Abant izzet baysal Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi olmak üzere çoğunda gündüz ve ikinci öğretim olarak bulunmaktadır.

İstihdam İmkanları

Mezun öğrenciler tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında, moda evlerinde, tekstil ve giyim işletmelerinin tasarım, modelhane, Ür-Ge, Ar-Ge, ihracat, pazarlama, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde, bireysel girişim ile kendi işyerlerinde, tekstil sektörü içinde ve daha birçok alanda istihdam olanağı bulabileceklerdir. 

Moda tasarımı bölümü dersleri

Selçuk Üniversitesi moda tasarımı bölümü dersleri için tıklayınız.

Moda tasarımı bölümü tanıtımı

Menu