Blog ne / nedir | 1136

Bir ülkede nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklim ve yer şekillerine bağlı ise o ülke geri kalmış, iklim ve yer şekillerinden bağımsız ise gelişmiş ülkedir.

Bir ülkenin nüfus dağılımında fiziki faktörler daha çok etkiliyse o ülke sanayileşmemiştir. Nüfus dağılımında beşeri faktörler daha çok etkili ise o ülke sanayileşmiştir diyebiliriz.

1) Fiziki (Doğal) Faktörler
 1. İklim
 2. Yer Şekilleri (engebe,eğim, bakı)
 3. Su kaynakları
 4. Bitki örtüsü
 5. Toprak
 6. Kara ve denizlerin dağılışı
2) Beşeri Faktörler
 1. Sanayi
 2. Tarım
 3. Ticaret
 4. Ulaşım
 5. Madencilik

İklim (Sıcaklık)

Çok sıcak ve çok soğuk bölgelerle, yerleşime uygun olmadıkları için nüfusun ya seyrek ya da hiç bulunmadığı yerleri oluştururlar.

İklim (Yağış)

Yıllık toplam yağış miktarının az olduğu alanlar su kaynaklarının yetersiz olması açısından nüfusun oldukça az ya da hiç olmadığı yerlerdir (Örneğin, çöller)

Yükselti

Yükselti arttıkça nüfus azalır. Çünkü yükselti sıcaklık değerlerine olumsuz etki yapmaktadır. Fakat yükselti tropikal kuşakta olumlu etki yapmaktadır.

Engebelilik

Çok dağlık alanlar insan faaliyetlerine engel oluşturduğu için seyrek nüfuslu alanlardır. Engebelilik arttıkça nüfus azalır. Türkiye'de Menteşe Yöresi gibi.

Eğim

Eğim ile yerleşme ters orantılıdır. Eğim insan faaliyetlerini olumsuz etkiler. Bu nedenle eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmelerde azdır.

Bakı

Dağların güneşe dönük yamaçları iklim açısından daha elverişli yerler oldukları için nüfuslanmış yamaçlardır.

Su Kaynakları

İnsan suya bağımlıdır. Bu yüzden, su kaynaklarnın yeterli olduğu alanlar nüfuslanmıştır. Örneğin akarsu yatakları ya da kurak bölgelerde dağ yamaçları gibi.

Kara Denizlerin Dağılışı

Karaların oranının fazla olduğu Kuzey Yarım Küre, Güney Yarım Küre’ye oranla daha fazla nüfusa sahiptir. Özellikle Kuzey Yarım Küre’nin Orta Kuşağı.

Toprak

Verimi yüksek alüvyal düzlükler nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Nil Deltası, Ganj ve İndus Deltaları gibi. Ayrıca volkanik alanlarda da topraklar verimlidir

Sanayi

Sanayinin gelişmiş olduğu yerler iş imkânından dolayı sık nüfusludur. Japonya, Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin doğu kıyıları sanayiden dolayı yoğun nüfuslu alanlardır.

Ulaşım

Ulaşım olanaklarının iyi olduğu bölgelerde sanayi, ticaret ve turizm gibi diğer ekonomik faaliyetlerin de artması, nüfusun ulaşım yollarının etrafında toplanmasına neden olur.

Madencilik

Taş kömürü, altın, petrol ve elmas gibi değerli madenlerle, sanayi tesislerini kendine çeken demir ve bakır gibi maden havzaları nüfusun yoğunlaştığı alanlardır.

Bitki Örtüsü

Bitki örtüsünün sık ve gür olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştır. Örnek; Amazon ve Kongo havzaları gibi.

Tarımsal Faaliyetler

Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler sık nüfuslu alanlardır. Mezopotamya, Nil Deltası, Çukurova gibi.

Menu