Blog ne / nedir | 6054

Öfke kontrolünü öğreten pek çok yöntem vardır. Doğru yöntem kişiden kişiye değişebilir.

Doğru yöntemi belirlerken; bireyin kişilik özelliği, yaşam tarzına uygun olanı seçmesi, bu yöntemi uygularken günlük yaşamında fazladan sıkıntı hissetmemesi göz önünde bulundurulması gereken temel faktörlerdir.

ÖFKE KONTROL YÖNTEMLERİ

  • Bilişsel yöntemler
  • Duyuşsal yöntemler
  • İletişim yöntemleri
  • Duygusal yöntemler
  • Davranışsal yöntemler

A. Bilişsel Yöntemler

Kışkırtmanın tanımlanması: Kışkırtıcı durumlarla yüzleşme ve bunlardan kaçınma verisi sağlar.

Alternatif açıklamalar: Kışkırtıcı olaylara değişik açıklama getirmek ve farklı bakış açıları düşünmek, kişiyi daha doğru tepkiler vermeye yönlendirebilir.

Öfkenin çarpıtmalarıyla savaşma: Öfke, düşünme biçiminin yeniden gözden geçirilmesi için bir uyarı olarak kullanabilir.

B. Duyuşsal Yöntemler

Biofeedback: Öfke durumunda vücudunun nasıl tepki verdiğini keşfetmek.

Alternatif uyarılma oluşturma: Öfke ve fiziksel uyarılmaya alternatif bir uyarılma (gevşeme ve espri) oluşturmak.

Uyarılmanın yönünü değiştirme: Öfke durumunda fiziksel uyarılmanın yarattığı enerjiyi, üretime dönüştürmek

C. İletişim Yöntemleri

Atılganlık (kendini ifade etme) : Kişinin gereksinimlerini ve meşru haklarını kabul edilir yollarla ifade etme becerisini öğretir.

Dinleme : Kişinin iletişim kaynaklarını açık tutmasını sağlar.

Tartışma : Kişiler arasındaki çatışmayı fikir birliğine vararak çözme sürecidir.

Eleştirme : Yapıcı eleştiri yapabilme ve alabilme becerisidir.

Yansıtma : Kişinin, davranışının kabul edilemez olduğunu algılama sorumluluğunu alma becerisidir.

Övme : Diğer kişinin savunmacı davranma şansını azaltır.

D. Duygusal Yöntemler

Duyguların farkında olma : Duyguları doğru ifade etmek için öncelikle tanınmaları gerekir.

Duyguları ifade etme : Duyguları olumlu yollar ile ifade etme becerisidir.

E. Davranışsal Boyut

Kendi öfke davranışını öğrenme : Kişinin öfkeli olduğunda sergilediği davranışları belirleme.

Verimli (üretken) öfke davranışı oluşturma : Kişinin kendini kışkırtıcı ve yıkıcı davranışlardan uzak tutarak, öfkelenmekten koruması.

Davranış değiştirme : Kişinin öfkelendiğinde gösterdiği olumsuz davranışları daha olumlu olanlarla yer değiştirmesi.

Öfkenin ABC’ sini öğrenme : Bu yöntem, öfkelenmeye yol açan sebepleri, davranışları ve davranışların sonuçlarını gözden geçirme ve yeniden değerlendirme fırsatı tanır.

Menu