Blog ne / nedir | 1447

Öğretici anlatım; açıklama, aydınlatma, bilgi verme amacıyla oluşturulan metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Öğretici anlatımda okuyucuya bir bilgiyi aktarmak amaçlandığından bu bilginin aktarılmasında her türlü yol ve yaklaşım kullanılabilir.

Öğretici anlatımda söz sanatlarına, yan anlam ifade eden kelime ve kelime gruplarına yer verilmez. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. Gereksiz söz tekrarları yapılmaz. Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler kullanılmaz. Duygu ve düşünceler, kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.

Öğretici anlatımla oluşturulmuş metinlerin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir.

Öğretici Anlatımla Oluşturulan Metinler

Ders kitapları, ansiklopediler, tarihî metinler, felsefi metinler ve bilimsel metinler

Menu