Blog ne / nedir | 1103

Asitlerin ve bazların maddeler üzerine olan etkilerinden faydalanılarak günlük yaşamda birçok kullanım alanları vardır.

YAYGIN BAZLAR
Formülü Adı Piyasa adı
NaOH Sodyum Hidroksit Sud kostik
KOH Potasyum Hidroksit Potas kostik
Ca(OH)2 Kalsiyum Hidroksit Sönmüş kireç
NH3 Amonyak -

Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)2)

Kireç, suya karşı aşırı ilgi duyar. Çıplak el ile temas edildiğinde deri hücrelerindeki suyu çekeceğinden deride yanma (tahriş olma) etkisi yaşanır.

Kireçler CaO halinde kullanılmaz. Bu nedenle su ile tepkime yoluyla söndürülmeleri gerekir. Sönmemiş kirecin üzerine az miktarda su dökülmesiyle kireç parçası kabarır, yavaş yavaş çatlayarak dağılır. Aynı zamanda ısı açığa çıkar.

Ca(OH)2, ayrıca;

Havadaki H2S gibi asidik gazların uzaklaştırılmasında

Kireç, çimento ve alçı yapımında

İnşaatlarda bağlayıcı malzeme olarak

Dezenfektan etkisi olduğundan mikrop öldürücü olarak

Deri sanayisinde kullanılır.

Sodyum Hidroksit (NaOH)

Sud kostik olarak bilinir. Beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak, kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur.

Havada bulunan karbondioksiti (CO2) bünyesine bağlayarak karbonatları oluşturur. Bu nedenle havaya karşı iyi korunmuş kaplarda saklanır. El ile temas edildiğinde yakıcı etki yapar.

NaOH, ayrıca;

Pamuk ipliğinin merserize yapılmasında

Yağlarla etkileşerek sabun yapımında, deterjan yapımında

Boya, kağıt, tekstil endüstrisinde

Tıkanmış boruların açılmasında

Petrol rafinerilerinde kullanılır.

Potasyum Hidroksit (KOH)

Potas kostik olarak bilinir. Kuvvetli bir baz olan potasyum hidroksitin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.

KOH, ayrıca;

Tarımda asidik toprakların pH derecesinin ayarlanmasında

Tarım ilaçlarının yapımında

Tıpta

Geri dönüşümlü kağıtların yapımında

Laboratuvarda CO2 tutucu olarak kullanılır.

Amonyak (NH3)

Keskin kokulu renksiz bir gazdır. Bu nedenle solunduğunda burnu, genzi ve akciğerleri tahriş edici bir gazdır. Gözleri yaşartır. Amonyak suda oldukça çok çözünen bir gazdır.

NH3, ayrıca;

Boya ve ilaç endüstrisinde

Gübre üretiminde

Patlayıcı maddelerin sentezinde

Birçok azotlu bileşiğin elde edilmesinde

Sentetik elyaf üretiminde

Organik ve inorganik bileşiğin sentezinde (üre eldesinde) kullanılır.

Menu