Organik ve anorganik bileşikler, organik - anorganik maddelere örnekler

Organik ve Anorganik Bileşikler Organik bileşiklerin temelinde karbon elementi bulunur. Karbon elementinin yanısıra hidrojen, oksijen, azot gibi elementler de organik bileşiklerin yapılarında yer alır. Organik bileşiklerin ana kaynağı, bitki, hayvan gibi canlı organizmalarla, canlı maddelerin değişikliğe uğrayarak oluşturduğu kömür, petrol, doğal gaz gibi maddelerdir. Anorganik maddeler ise yeryüzünde mineral kaynaklarından elde edilirler. Anorganik bileşikler, su, mineral, oksit, asit, baz ve tuzlardır. Bazı anorganik bileşiklerin de yapısında karbon bulunur. CO2, CO, CS2 ve CaCO3, Na2CO3 gibi karbonat bileşikleri yapılarında karbon bulundurmasına rağmen organik bileşik değil, anorganik bileşiklerdir. Organik bileşiklerin özellikleri, anorganik bileşiklerden oldukça farklıdır. Aşağıdaki tabloda organik ve anorganik bileşikler arasındaki farklar verilmiştir.

Organik Bileşikler Anorganik Bileşikler
Yanıcıdır. Genellikle yanıcı değildir.
Erime noktaları oldukça düşüktür. Erime noktaları oldukça yüksektir.
Genellikle suda çözünmez. Birçoğu suda çözünür.
Genellikle kovalent yapıdadır. Genellikle iyonik yapılıdır.
Organik tepkimeler için fazla ısı ve zaman gerekir. Anorganik bileşik tepkimeleri daha az ısı ve zaman gerektirir.
Çoğunluğunun kendine özgü kokusu vardır. Genellikle kokusuzdur.
Organik reaksiyonlar genellikle yavaş gerçekleşir. Anorganik reaksiyonlar genellikle hızlı gerçekleşir.

Anorganik bileşiklerin sayısı yüz bin kadar olduğu halde organik bileşiklerin sayısı iki milyardan fazladır. Her geçen yıl binlerce yeni bileşik doğada bulunmakta ya da laboratuvarda sentezlenmektedir.

Metan, etil alkol, aseton, metanal, formik asit, protein, nişasta, selüloz, şeker, bitkisel yağlar birer organik madde örneğidir.

Sofra tuzu, sönmemiş kireç, zaç yağı, karbondioksit, sodyum karbonat, potasyum karbonat, alüminyum sülfat ve sud kostik birer anorganik madde örneğidir.

Organik kimya tarihinde bilinmesi gereken en önemli olay, Alman kimyacı Friedrich Wöhler'in ilk kez anorganik bir maddeden canlı hücre veya organizma kullanmadan deney ortamında ilk organik bileşiği sentezlemesidir. Wöhler, organik bileşik olmayan amonyum siyanattan, organik bir bileşik olan üreyi elde etmiştir.

Menu