Blog ne / nedir | 15822

Orta oyunu “Karagöz’ün gerçek oyuncular aracılığıyla canlandırılmış şekli” olarak tanımlanabilir.

Orta oyunu, etrafı çepeçevre seyircilerce kuşatılmış yuvarlak bir açık alanda oynanır. Orta oyununun icra edildiği yere yani modern tiyatrodaki karşılığıyla “sahne”ye, orta oyununda meydan denir.

Doğrudan yazılı bir metne bağlı kalmanın söz konusu olmadığı orta oyununda kişiler, birer karakter değil, tiptir. Bu tiplerin en önemlileri Kavuklu ile Pişekâr’dır. Pişekâr, Karagöz oyunundaki Hacivat’ın, Kavuklu ise Karagöz’ün benzeridir.

Orta oyunundaki dramatik örgü, güldürü amacı üzerine kurulmuştur. Bu amacın gerçekleştirilmesi için taklit, benzetme, yanlış anlama ya da anlamazlıktan gelme gibi unsurlardan yararlanılmıştır.

Orta oyunu dört bölümden oluşur: Öndeyiş (giriş), muhavere (söyleşme), fasıl, bitiş. Her ne kadar orta oyunundaki dramatik örgü fasıl bölümünde yer alsa da gerek orta oyununun gerekse Karagöz’ün asıl ustalık gerektiren ve izleyicilerin de en çok dikkatini çeken bölümü muhaveredir.

Örnek orta oyunu metnini okuyunuz.

Menu