Blog ne / nedir | 3226

Toplumda ahiret ve dini meselerleden uzaklaşarak dünyevi olaylara önem verilmesini anlatan kavramdır. Türkçe de sekülerizm'e karşılık olarak "dünyacılık" sözcüğü önerilmiştir. TDK sözlüğünde; sekülarizm, bireysel katılımı önemli gören, dinin devletten ayrı ve özerk olmasını savunan öğretidir.

Seküler kelimesi, dünyevi veya çağa uygun olanı belirtir ve dünyanın nesnel halinin göz önünde tutulması demektir. Aslında seküler kelimesi " nesil - yüzyıl " anlamına gelen zaman bildiren sözcüktür. Hristiyan latincesinde ise " dünya " anlamında kullanılmıştır. Zaman içerinde seküler kelimesinin anlamı genişlemiş ve değişmiştir.

Menu