Blog ne / nedir | 4673

Obsesyonlar kişinin kafasından atamadığı istenmeyen, sürekli zihnini meşgul eden tekrarlayıcı düşünceler, duygular veya fikirlerdir. Bu düşünceler korkutucu, rahatsız edici ve acı verici olabilir. Birçok kişi bu düşüncelerin anlamlı olmadığını bilir, ancak bunlardan etkilenmemeyi de başaramaz. Obsesif düşünceler kişileri huzursuz, gergin yapar.
Bir kişinin birden fazla obsesyonu olabilir. Obsesyonlar yıllar içinde değişebilirler.

Obsesif kompulsif bozuklukdan yakınanlar bir felaketin olmasını engellemek için ritüelistik (törensel) bir davranış yapma zorunluluğu duyarlar. Bu törensel davranışlar kompulsiyonlar olarak bilinir.

SIK GÖRÜLEN OBSESYONLAR

Eşyalar belirli bir düzen veya düzenleme içinde yerleştirilmeli.

Bir şeyi doğru yapmak için o işi yavaş yapmalıyım.

Doğru olduğuna emin olmak için bir şeyi tekrar tekrar yapmalıyım.

Bazı sayılar, sözler, sesler veya imajlarla çok ilgiliyim.

Bazı sayıların şanslı bazılarını ise şanssız olduğuna inanırım.

Eski veya gereksiz şeyleri daha sonra ihtiyacım olur diye atamam.

Mikrop kapmak veya kirlenmekten çok korkarım.

AIDS olmaktan veya AIDS olduğumdan korkuyorum.

Başkalarına zarar vermekten korkuyorum.

Bir felaketin olabileceğinden korkmaktayım.

Kafir dini düşüncelerimden dolayı suçluluk duyuyorum.

Sapkın cinsel düşüncelerimden dolayı utanıyor ve suçluluk duyuyorum.

Kısaca sık görülen obsesyonlar; mikrop kapma korkusu, patolojik kuşku (şüphe), vücutla ilgili işlerden tiksinme, düzen/simetri gereksinimi, zarar verme korkusu, cinsel içerikli düşünceler, çoğul obsesyonlar.

SIK GÖRÜLEN KOMPULSiYONLAR

Defalarca ellerimi yıkamalı, duş almalı ya da dişlerimi fırçalamalıyım.

Evi, perdeleri ya da arabayı defalarca temizlemeli, yıkamalıyım.

Her şeyi düzenli yerleştirmeli ve düzeltmeliyim.

Kapalı olduğundan emin olabilmek için kapıları, suyu, elektriği, ocağı kontrol etmeliyim.

Belirli bir sayıya kadar sürekli saymam gerekiyor.

Eski gazeteleri, dergileri, mektupları atamam.

Bir felakete ya da kazaya sebep olup olmadığımı anlamak için gazeteleri okur, haberleri sürekli dinlerim.

Bir şeyin olduğundan ya da olmadığından emin olmak için insanlardan güvence vermelerini isterim.

Kısaca sık görülen kompulsiyonlar; kontrol etme, yıkama, sayma, sorma / itiraf etme, simetri / keskinlik, biriktirme, çoğul kompulsiyonlar.

Menu