Blog ne / nedir | 3088

Görme engeli kalıtımsal görme yoksunluğu, doğal görme yoksunluğu, doğumdan sonra oluşan görme yoksunluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Sayılan bu durumlar patolojik nedenlerden, özel göz hastalıkları veya kaza nedeniyle meydana gelebilir.

Görme engelli çocukların özellikleri

1. Motor Gelişim

Görme bozukluğu olan çocukların motor gelişimi ve doğuştan sahip oldukları motor becerileri, gören çocuklardan farklılık göstermemektedir. Bununla beraber, görme bozukluğu olan çocuk, bozukluğunun derecesine bağlı olarak hareket etme ve keşif becerilerini faaliyete geçiremeyebilir.

2. Dil Gelişimi

Görme bozukluğu olan çocuklar sözel anlatıma düşkündürler. Monoton sesle konuşma, ses perdeleme yetersizliği vardır, daha yüksek sesle konuşurlar, beden dili kullanımı azdır.

3. Zihinsel Gelişim

Farklılık göstermemektedir. Akademik performans düşük olabilir.

Sınıfta görme engeli olan çocukların yönetimi

Bireyselleştirilmiş öğretim yapılmalı

Özel eğitim materyalleri alınmalı

Öğretmen tahtaya yazdıklarını yüksek sesle okumalı

Çalışmalarını tamamlayabilmesi için ek zaman vermeli

Aile ile iletişim halinde olmalı

Çocukların kendi eşyalarından sorumlu olması istenmeli

Sosyal ilişkilerde cesaretlendirilmeli

Kavramları göstermek için, sözlü tanımlarla el ve model etkinlikleri yapılmalı.

Bu öğrenciler ihtiyaç duyduklarında, yazı tahtasına gitmelerine yardım edilmeli

Menu