Blog ne / nedir | 1332

Sis, zemine yakın hava katmanları içinde su buharının soğuyarak asılı su damlacıkları hâline gelmesiyle oluşur. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmektedir. Sisin çeşitleri söz konusudur:

a) Radyasyon Sisi: Radyasyon sisi, bulutsuz gecelerde, rüzgârın olmaması durumunda, kara üzerinde gece havanın soğuması sonucunda oluşur. Kışın da bu tip sisleri görmek mümkündür. Radyasyon sislerinin oluşumlarında yer şekilleri de etkendir. Örneğin; çukur yerlerde (vadilerde) sıkça radyasyon sisi oluşur ve vadi sisi olarak adlandırılır. Çünkü gece boyunca çevredeki yamaçlardan aşağıya doğru soğuk hava akımı olur.

b) Adveksiyon Sisi: Adveksiyon sisi, soğuk yer yüzeyinin üzerine sıcak ve nemli hava kütlesinin yerleşmesi ile oluşur. Soğuk yer yüzeyine sıcak ve nemli hava temas ettiğinde sıcak havanın alt katları, üst katlarına oranla daha çok soğuyarak yer yüzünde yoğunlaşır.

c) Yamaç Sisi: Sıcak ve nemli havanın yamaç boyunca yükselirken soğuması ile oluşan bir sis türüdür. Dağ yamaçlarının rüzgâr almayan kısımlarında daha sık görülür.

d) Cephe Sisleri: Sıcak ve soğuk havanın karşılaştığı yerlerde, oluşur.

Görüş mesafesine göre de sisler dört sınıfa ayrılabilir:

I. Çok Yoğun (kuvvetli) Sis (Görüş mesafesi 50 m.'ye kadar)
II. Yoğun Sis (Görüş mesafesi 50 m.ile 200 m. arasında)
III. Mutedil (orta) Sis (Görüş mesafesi 200 m. ile 500 m. arasında)
IV. Hafif Sis (Görüş mesafesi 500 m.ile 1000 m. arasında)

Menu