Blog ne / nedir | 3087

Diyalog, karşılıklı konuşma demektir. Söyleşmeye bağlı anlatım, karşılıklı konuşmaya dayanan anlatım türüdür.

Bu tür metinler, genel olarak en az iki kişi arasındaki konuşmayla oluşur. Eğer bir kişinin kendi kendine konuşması (iç konuşma) söz konusu ise buna da monolog denir. Monolog da söyleşmeye dayanır.

Söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulan metinlerdeki diyalog ve monologlarla günlük hayattaki konuşmalar arasında fark vardır: Belli bir sanat amacıyla üretilmiş metinler, gündelik konuşmalar gibi tekdüze değildir. Bu metinlerde yazar, kendine göre anlatılabilecek olarak gördüğü unsurları belli bir düzen içinde okuyucuya aktarır.

Söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulan metinlerin en belirgin örneği tiyatrodur. Roman ve hikâyelerde de diyalog ve monologlara yer verilir.

Söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog) genelde tiyatro, röportaj, söyleşi (sohbet), mülakat, roman, hikâye gibi yazı türlerinde kullanılır.

Menu