Blog ne / nedir | 1756

Tartışmacı anlatım, bir düşünce ve anlayış çatışmasının ürünüdür. Güncel olayların söz konusu edildiği bu anlatımda, toplumla ve ahlakla ilgili genel tutumlar değerlendirilir ve yanlışlıklar ortaya konur. Zorlamaya, kışkırtmaya dayalı bir anlatımla düşünceler kanıtlanır.

Tartışmacı anlatımla kanıtlayıcı anlatım arasında benzerlik vardır. Üslup özellikleri, tartışmacı anlatımı diğer anlatım türlerinden ayırır. Bu anlatım türünde, amaç doğrultusunda bir üslup kullanılır. Amaç, bir düşünceyi çürütmek olduğundan yazar, sanki karşısında biri varmış gibi sohbet havası içinde kaleme alır yazısını ve doğrudan okuyucuya seslenir. Buyurma, öneride bulunma, esinleme gibi tutumlarla okuyucunun da yazar gibi düşünmesine çalışılır. Kullanılan dilsel yapılar da kanıtlama ve kışkırtmaya yöneliktir. Kızgınlığı belirten cümle yapıları, şaşkınlık bildiren ifadelerin kullanımı, söz dalaşı, kalem kavgası ve okuyucuya doğrudan seslenme biçimleri tartışmacı anlatımda yer alır.

Tartışmacı anlatım genelde eleştiri, yergi içerikli anlatımlar, fıkra, röportaj, deneme gibi yazı türlerinde kullanılır.

Menu