Blog ne / nedir | 1260

Yer kabuğunu oluşturan kayaçların yüzey ya da yüzeye yakın kesimlerde yer değiştirmeye uğramadan, mekânik ve kimyasal süreçlerle parçalanması olayına çözülme denir.

Kayaların ufalanması (çözülmesi) üç şekilde olur;

1. Fiziksel (Mekânik) Çözülme
2. Kimyasal Çözülme
3. Organik Çözülme

1. Fiziksel (Mekânik) Çözülme

Sıcaklık farklarının etkisiyle taşları oluşturan minerallerin kimyasal yapılarında herhangi bir değişiklik olmadan küçük parçalara, çakıllara ve tozlara kadar ufalanmalarıdır. Yalnızca fiziksel özelliklerinin değişmesi şeklinde oluşan ufalanma şeklidir.

2. Kimyasal Çözülme

Nemin etkisiyle kayaçların hem fiziksel hem de kimyasal yapılarının değiştiği ufalanma biçimidir. Kalker ve kaya tuzu gibi kayalar suyun etkisiyle daha çabuk çözünürler. Kimyasal ufalanma daha çok sıcak ve nemli bölgelerde görülür.

3. Organik Çözülme

Kayaçların canlılar tarafından parçalanmasıdır. Kayaçlar özellikle mikroorganizmalar ve bitkilerin kökleriyle salgıladıkları özel asitlerle parçalanmaktadır.

Menu