Blog ne / nedir | 941

Türkiye'deki dağların büyük bir bölümü orojenik hareketler sonucu oluşmuş kıvrımlı ve kırıklı yapıdaki dağlardır. Bir kısmı da volkanizma esnasında çıkan lav ve küllerin birikmesiyle oluşan volkanik dağlardır.

Olumlu Etkileri

Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde bulunan dağlar kıyı ile iç kesimler arasında yağış farklılığının oluşmasına neden olmuştur. Bu durum iklim çeşitliliğine neden olmuştur. Bu durumda tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmıştır.

Kuzey Anadolu Dağları’nın denize bakan yamaçlarında gür ormanların oluşmasına neden olmuştur.

Dağlar akarsuların su deposudur.

Yaban hayatının yaşama alanlarıdır.

Yer altı kaynaklarının temel depo alanlarıdır.

Avcılık, dağ sporları ve kış turizmine olanak sağlarlar.

Yaylacılık faaliyetleri ile hayvancılığı destekler.

Olumsuz Etkileri

Ulaşımı zorlaştırır. Yol yapım maliyetlerini arttırır.

Heyelanların fazla olduğu yerlerde can ve mal kayıplarına neden olurlar.

Tarım ve yerleşme alanlarının sınırlanmasına neden olur.

Doğu ve Batı Karadeniz gibi yerlerde yerleşmelerin dağınık olmasına neden olurlar.

Menu